Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023

Gösterim: 23208

Vizyonumuz & Misyonumuz

Misyon

Toplumsal değerlere saygılı, bilim, teknoloji, kültür ve sanatsal birikimiyle bölgesi ve ülkesi için değer üreten, uluslararası düzeyde saygın bir eğitim ve araştırma üniversitesi olarak ülkemiz ve insanlığın gelişimine katkı sağlamaktır.

 

Vizyon

Katılımcı, özgürlükçü, yenilikçi ve üretken kurumsal yapısıyla eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanatta ulusal alanda öncü, uluslararası alanda etki sahibi bir üniversite olmaktır.

 

Değerler

 

 
Hedefler

• Küresel rekabete uygun, nitelikli bireyler yetiştirecek şekilde eğitim-öğretimin kalitesini artırmak.

• Ulusal ve uluslararası alanda araştırma geliştirme faaliyetlerini nitelik ve nicelik olarak artırmak, sanayi ile iş birliği ve girişimcilik kapasitesini geliştirmek.

• Sürdürülebilir kurum kültürü ile özgür ve özgün akademik düşünme ortamına temel oluşturacak fiziksel, sosyo-kültürel yapıyı ve insan kaynaklarını geliştirmek/güçlendirmek.

• Bilimsel üretime ortam sağlayan, yaşanabilir ve sürdürülebilir yerleşkelere sahip olmak.

• Uluslararası normlarda eğitim-öğretim programları geliştirmek.

• Tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek vererek toplumsal sorumluluk faaliyetlerini artırmak.

• Uluslararası iş birliklerini ve öğrenci-personel hareketliliğini artırmak.

• Bölgenin kültürel değerleri ve toplumsal gelişimine yönelik araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemek.

• Kurumsal kimliği güçlendirmek ve güçlü bir kurum kültürü oluşturmak.