29 Mayıs 2023

Gösterim: 703

Üniversitemiz Dış Kaynaklı Projeleri

Dış Kaynak Araştırma Grubu Başlık Yürütücü Birim  
TÜBİTAK 1002- Tübitak -Hızlı Destek Programı Yapay Zeka Yöntemleri Kullanarak Hibrit Nötrino Dedektörlerinde Çerenkov ve Sintilasyon Işığının Ayrılması Dr.Öğr.Üyesi Ayşe BAT Mühendıslık Ve Doğa Bılımlerı Fakültesı / Mühendislik Temel Bilimleri
TÜBİTAK 1002- Tübitak -Hızlı Destek Programı Trafik Olaylarının Kümeleme Tabanlı Makine Öğrenmesi Yaklaşımı İle Dinamik Müdahale Optimizasyonu Öğr.Grv.Mesut ULU Rektörlük / İş Sağlığı Ve Güvenlığı Koordınatörlüğü
TÜBİTAK 3005- Tübitak -Kariyer Geliştirme Programı GNP ve CNT katkılı B4C-TiB2 Kompozitlerinin Radyasyon Zayıflatma Özelliklerinin Gama ve X-ışınları ile Nötronlar İçin İlk Kez Teorik ve Deneysel Olarak İnc. ve MCNP6 ile Yeni Bir Simülasyon Mod.Kurulması Doç. Dr. Miraç KAMIŞLIOĞLU Sağlık Hizmetleri Myo/ Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
TÜBİTAK 1002- Tübitak -Hızlı Destek Resistin nazal popizisin nüksüünü öngören bir belirteç olabilir mi? Doç.Dr.Mümtaz Taner TORUN Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri
TÜBİTAK 1002- Tübitak -Hızlı Destek Teknoparkların Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisinde Kuruluş Yeri ve Yapısının Düzenleyici Rolü ile Yenilik ve Verimliliğin Aracı Rolü Öğr. Gör. Hatice BATMANTAŞ Gönen MYO. / Yönetim ve Organizasyon Bölümü
TÜBİTAK 1005–Ulusal Yeni Fikirler Ve Ürünler. Araştırma Destek Programı Gıdalardan Salmonella Spp. Tespiti İçin Hassas, Hızlı Ve Taşınabilir Yeni Nesil, Yanal Akış İmmunoassay Test Kiti Ve Entegre Optik Cihazı Geliştirilmesi Doç. Dr. Sümeyra SAVAŞ Tıp Fakültesi / Tıbbı Mıkrobıyolojı Anabılım Dalı
TÜBİTAK 1002- Tübitak -Hızlı Destek Marmara Denizi'nde deniz hıyarı Stichopus regalis'in dağılımı ve sürdürülebilir yönetimi Dr.Öğr.Üyesi Uğur KARADURMUŞ Denizcilik Meslek Yüksekokulu
TÜBİTAK 1002- Tübitak -Hızlı Destek Yapay zekâ tabanlı optimizasyon modelleri ile bir rasyon sisteminin tasarlanması Doç. Dr. Muhammed MİLANİ Mühendislik Ve Doğa Bilimler Fakültesi Dekanlığı
T.C.Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kazı Ve Yüzey Araştırması Bozdağ Yaylalarında Aydınoğulları ve Osmanlı Dönemleri Yüzey Araştırması Doç. Dr. Eylem GÜZEL İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Dikey Eksenli Rüzgâr Türbinleri İçin Düşük Maliyetli Seramik Mıknatıs Kullanımına Uygun Senkron Generatör Geliştirilmesi Doç. Dr. Adem DALCALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
TÜBİTAK Tovag Sucukta nitrozamin oluşumunda yerel laktik asit bakteri suşlarının inhibitör potansiyelinin araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Selen SALLAN Bandırma Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
TÜBİTAK 1001-Tübitak -Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Klatrat Hidrat Yapılarındaki Kusurlar Prof. Dr.Nevin AYTEMİZ Mühendislik Ve Doğa Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Kamu ve Özel Sektör Üniversite Sanayi İşbirliği Projesi Araç Analizi ve Müşteri Takip Sistemi Dr. Öğr. Üyesi Emrah DÖNMEZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
TÜBİTAK Ardeb 1002 1002 - Hızlı Destek Programı Yüksek Dereceden Lineer Olmayan Memkapasitör ve Memindüktör Tasarımı ve Uygulamaları Doç. Dr. Abdullah YEŞİL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
TÜBİTAK 1002- Tübitak -Hızlı Destek Farklı Zamanlarda Alınan Uydu Görüntülerinin Derin Öğrenme Temelli Sıkıştırılması Dr.Öğr.Üyesi Ali Can KARACA Mühendislik Ve Doğa Bilimler Fakültesi Dekanlığı
TÜBİTAK Girişimcilik Destekleme Grubu Radyasyondan Koruyucu Çevreci ve Esnek Malzeme Üretimi Doç. Dr. Bülent BÜYÜK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı GPDP Gençler Sağlıklı Yaşlanmayı Destekliyor Dr. Öğr.Üyesi Burçin AKÇAY Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı GPDP Gençler Fiziksel Aktivite ile Buluşuyor Dr. Öğr.Üyesi Burçin AKÇAY Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Güney Marmara Kalkınma Ajansı Mesleki Egitimin Gelistirilmesi Destek Projesi Gençler için yeni bir pencere Öğr. Gör. Serkan YÜKSEL Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
TÜBİTAK TÜBİTAK Bilim ve Toplum / 4004 Dört Gün, Dört Tema:Bilim Dr. Öğr. Üyesi Cennet GÖLOĞLU DEMİR Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
TÜBİTAK TÜBİTAK-1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Midye Hasat Teknesi Geliştirilmesi, Tasarımı ve İnşaası Prof. Dr. Mustafa SARI Denizcilik Fakültesi Dekanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müd. (TAGEM) TOVAG Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı alt Projesi Dr. Öğr. Üyesi Emre ALARSLAN Bandırma Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müd. (TAGEM) TOVAG Halk Elinde Yalova Kıvırcık Koyununun Islahı alt projesi Dr. Öğr. Üyesi Emre ALARSLAN Bandırma Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü