Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024

Gösterim: 36841

Üniversite Senatosu

#

##

Adı Soyadı

Birim

1

Prof. Dr. İsmail BOZ

 Rektör / Senato Başkanı

2

Prof. Dr. Alpaslan SEREL

 Rektör Yardımcısı

3

Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ

 Rektör Yardımcısı

4

Profesör EBRU KAYA MUTLU

Prof. Dr. Ebru KAYA MUTLU

 Rektör Yardımcısı

5

Prof. Dr. Serap PALAZ ÇAKIR

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

6

Prof. Dr. Hüseyin ESECELİ

 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

7

Prof. Dr. Alpaslan SEREL

 Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.

8

Prof. Dr. Mustafa SARI

 Denizcilik Fakültesi Dekan V.

9

Prof. Dr. Zekai METE

 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan V.

10

Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ

 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.

11

Prof. Dr. Yağmur AKKOYUNLU

 Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.

12

Profesör EYLEM GÜZEL

Prof. Dr. Eylem GÜZEL

 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.

13

Prof. Dr. Hayrettin TEKÜMİT

 Tıp Fakültesi Dekan V.

14

 

Prof. Dr. Abdullah Hikmet ATAN

 İslami İlimler Fakültesi Dekanı V.

15 Profesör HATİCE AYDIN Prof. Dr. Hatice AYDIN  İletişim Fakültesi Dekan V.

16

Prof. Dr. Ahmet AYDIN

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

17

Prof. Dr. Diler YILMAZ

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

18

Doç. Dr. Abdullah YEŞİL

 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

19

Doç. Dr. İsmail KOÇAK

 Gönen Jeotermal Enstitüsü Müdürü

20

 

Doç. Dr. Sibel KOCAER

 Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

21

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ARUCU

 Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürü

22

Doç. Dr. Ufuk BİNGÖL

 Manyas Meslek Yüksekokulu Müdürü

23

Doç. Dr. Selçuk BAŞ

 Bandırma Meslek Yüksekokulu Müdürü

24

Doç. Dr. Mehmet Zahid ECEVİT

 Erdek Meslek Yüksekokulu Müdürü

25

Prof. Dr. İbrahim TÜMEN

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

26

Dr. Öğr. Üyesi Baki Tuna YAZİCİ

 Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü

27

Prof. Dr. Celil AYDIN

 Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü

28

Doç. Dr. Adem DALCALI

 Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

29

Doktor Öğretim Üyesi BİHTER ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Bihter ŞAHİN

 Susurluk Tarım ve Orman Meslek Yüksekokulu Müdürü

30

Prof. Dr. Suna KORKMAZ

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

31

Prof. Dr. Serhat OĞUZ

 Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

32

Doçent ÜMİT AKIN

Doç. Dr. Ümit AKIN

 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

33

 

Prof. Dr. Tarhan OKAN

 Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

34

Profesör SERKAN HACICAFEROĞLU

Prof. Dr. Serkan HACICAFEROĞLU

 Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

35

Doç. Dr. Gökhan ABA

 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

36