15 Nisan 2022

Gösterim: 505

Destek Verilen Dış Kaynaklı Projeler

< < < < tr>
Dış Kaynak Araştırma Grubu Başlık Yürütücü Araştırmacı Birim  
TÜBİTAK TÜBİTAK- 1001 Sucuk üretiminde kürleme ajanı olarak pazı tozunun kullanımı ve nitrozamin oluşumuna etkisi Prof. Dr. Mükerrem KAYA Dr.Öğr.Üyesi Selen SALLAN Bandırma Meslek Yüksekokulu
Genel Araştırma Projesi (GAP) – 2021-35 Islak ve Kuru Hacamatın Futbolcularda Bazı Performans Parametreleri ve Toparlanmaya Etkisinin Araştırılması Doç. Dr. Mihri Barış KARAVELİOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Gizem BAŞKAYA Spor Bilimleri Fakültesi
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müd. (TAGEM) TAGEM/HAYSÜD/G/21/A6/P1/5567 Musilaj Oluşumunun Marmara Ekosistemine Etkisi Kimya Yüksek Mühendisi Engin KOCABAŞ Dr. Öğr. Üyesi Uğur KARADURMUŞ Denizcilik Meslek Yüksekokulu
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü -Türk Tarih Kurumu - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi - Bandırma Onyedi Eylül Üniversites) Arkeolojik Kazı Kyzikos Antik Kenti Kazıları Prof. Dr. Nurettin KOÇHAN (Kazı Başkanı) Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERCANLIOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Feride İmran ALTUN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
TÜBİTAK ve Çin Doğal Araştırmalar Vakfı(NSFC) ARDEB 2566 - İkili İşbirliği Programı A novel technological approach for rapid and precise detection of COVID-19 through exhale gases analysis Doç. Dr. Cihat TAŞALTIN Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi İlyas ÖZER, Dr. Öğr. Üyesi Onursal ÇETİN Mühendislik Ve Doğa Bilimler Fakültesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayinin Geliştirilmesi Tematik Yeni Nesil Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi Öğr. Gör. Dr. Selçuk KAYHAN Araştırmacı Dr. Öğr. Üyesi Emrah DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi F. Burak DEMİR Mühendislik Ve Doğa Bilimler Fakültesi
TÜBİTAK-2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Programında Yüz Yüze Ve Uzaktan Eğitimin Dersin Öğrenme Çıktılarına Etkisi Danışman Doç. Dr. Ebru KAYA MUTLU Lisans Öğrencisi Sema BULUT Sağlık Bilimleri Fakültesi
Doğuş Üniversitesi BAP BAP Görüntü İşleme Teknolojileri Kullanarak Büyük Baş Hayvanın Cins Ve Ağırlık Tahmini Dr. Öğr. Üyesi M. Zahid GÜRBÜZ Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KIVRAK, Öğretim Görevlisi Ali DEĞİRMENCİOĞLU Bandırma Meslek Yüksekokulu
TÜBİTAK Sakarya Üniversitesi Türkiye'de Önyargının Doğası: Tanımlar (Stereotipler),Vakalar, Kültürlerarası İletişimi Etkileyen Çok Boyutlu Tipolojiler Prof. Dr. Mustafa Kemal ŞAN Dr. Öğr. Üyesi Adem BÖLÜKBAŞI İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Avrupa Birliği Horizon 2020 Çerçeve Programı Avrupa Birliği Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance - RIBMINS Assoc.Prof.Dr.Bajon BLAGOJEVİC Prof. Dr. Uğur GÜNŞEN Sağlık Bilimleri Fakültesi
TÜBİTAK ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Program Prostat Kanserinde KLK-4'ün Transkripsiyonel Regülasyonu Doç.Dr. Sümeyye AYDOĞAN TÜRKOĞLU Dr.Öğr.Üyesi Derya BABACAN Susurluk Meslek Yüksekokulu
TÜBİTAK 1002- Tübitak -Hızlı Destek Katı-Hal Arıza Akımı Sınırlayıcı Tasarımı Dr.Öğr.Üyesi Oktay ARIKAN Dr. Öğr. Üyesi Evren İŞEN Mühendislik Ve Doğa Bilimler Fakültesi Dekanlığı
(TAGEM) TOVAG Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı alt Projesi ( Düzce ) Dr. Öğr. Üyesi Emre ALARSLAN Prof. Dr. Bünyamin SÖĞÜT Bandırma Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Kamu ve Özel Sektör Üniversite Sanayi İşbirliği Projesi Endüstriyel Lojistik Amaçlı Bina İçi Otonom Robot Sistemi Doç. Dr. A. Fatih KOCAMAZ Dr. Öğr. Üyesi Emrah DÖNMEZ Mühendislik Ve Doğa Bilimler Fakültesi Dekanlığı
TÜBİTAK SOBAG Doğrudan Yabancı Yatırım Kaynaklı Teknolojik Yayılımların Türk İmalat Sanayiindeki Yerel Firmaların Yenilik ve Ar-Ge Gelişimleri Üzerindeki Etkileri Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS Doç. Dr. Tarhan OKAN Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı
TÜBİTAK ARDEB 1003 Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi Doç. Dr. Cihat TAŞALTIN Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ Mühendislik Ve Doğa Bilimler Fakültesi
TÜBİTAK TÜBİTAK - 1001 Ege Denizi Kıta Sahanlığındaki Fay Kontrollü Deniz Altı Jeotermal Kaynakların Araştırılması ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Özgür AVŞAR Dr.Öğr. Üyesi Ferhat YALGIN Denizcilik Meslek Yüksekokulu