Tarih: 10 Temmuz 2019

Gösterim: 4419

Üniversitemizde 10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi “Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a Çalışmanın Geleceği: STK’lar ve Sendikalar” Temasıyla Düzenleniyor

4. Sanayi Devrimi olarak kabul edilen “Endüstri 4.0”, uluslararası arenada endüstriyel internet olarak da bilinen, akıllı makinelerin, sistemlerin ve ağların, endüstriyel üretim süreçlerini yönetmek için bilgiyi bağımsız olarak değiş tokuş edebilecekleri bir sistemdir. Endüstri 4.0, dijitalleşmenin sunduğu imkânlarla “Toplum 5.0”a (süper akıllı topluma) işaret etmekte ve dünyada önemli değişimleri de beraberinde getireceği beklenmektedir. Bilim ve teknoloji inovasyonu öncülüğünde Toplum 5.0, sosyal sorunları çözmede ve ekonomik kalkınmayı dengelemede yeni bir toplum yapısına işaret etmektedir. Endüstri 4.0’ın çalışma hayatında bir takım değişiklikleri beraberinde getirmesi, özellikle değişen çalışan profili ile çalışanlar açısından bu sürecin adapte edilebilirliği de üzerinde önemle durulan konular arasındadır.

Endüstri 4.0’ın sunduğu imkânlarla hazırlanan Toplum 5.0’ın meydana getireceği değişikliklerde toplumları yönlendiren Sivil Toplum Kuruluşları’na ve çalışma hayatında aktif rol oynayan, aynı zamanda toplumsal meselelere duyarlı ve sosyo-kültürel hizmetler sunan sendikalara da büyük görevler düşmektedir.

Geleneksel olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yürütülen Uluslararası STK’lar Kongresi’nin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi arasında yapılan protokol ile bundan sonra ortaklaşa yapılmasına karar verilmiştir. Uluslararası STK’lar Kongresi’nin 10.uncusu “Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a Çalışmanın Geleceği: STK’lar ve Sendikalar” teması ile bu yıl 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde Bandırma’da gerçekleşecektir.

Daha detaylı bilgi için: https://ngo.bandirma.edu.tr/


Fotoğraflar