Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023

Gösterim: 1527

Üniversitemiz Yayınlarından Beş Yeni Eser

Kurulduğu ilk günden itibaren, yayın ve kütüphane hizmetlerine büyük bir önem veren Üniversitemiz, bu çerçevede kısa sürede 93.730 basılı kitap ve 4.711.839 e-kitap olmak üzere toplamda 5.000.000’a yaklaşan yayın sayısına ulaşmış bulunmaktadır. Bu sayede eğitim ve araştırmaya destek vermeyi, akademik personel, idari personel, öğrencilerimiz ve kütüphanemizden yakından ve uzaktan yararlanmak isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılamayı amaç edinen Üniversitemizin hedefi, koleksiyonumuzu basılı ve elektronik yayınlarla kesintisiz destekleyerek toplam faydayı artırmak ve ülkemiz bilim yaşamını desteklemektir. Bugüne kadar 7’si basılı, 58’i e-kitap olmak üzere toplamda 65 adet yayın gerçekleştiren Üniversitemize ait farklı alanlarda 10 adet dergi de düzenli olarak yayın faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yayınları tarafından beş yeni kıymetli eser de yayımlanmıştır.

Türk hikâyeciliğinin önemli ismi Ömer Seyfettin’in ölümünün 100. yılında kaleme alınan, editörlüğünü Türk Dili Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Bahtiyar Aslan’ın üstlendiği  “Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin” adlı eser, çocukluk ve ilk gençlik yıllarımızda hemen hemen hepimizin eserlerini okuduğu, her hikâyede bizlere farklı duygular yaşatan önemli bir edebiyatçımız olan Ömer Seyfettin’i anmak ve anlamak üzere önemli bir eser olma özelliği taşımaktadır.  

İstiklal Marşı’nın ifade ettiği en üstün değerler; istiklal, hak, iman, vatan ve İslamiyet’tir. Bu değerler toplumumuzda dün olduğu gibi bugün ve yarın da varlığını devam ettirecektir. Bu minvalde Doç. Dr. Bahtiyar Aslan’ın editörlüğünde yayımlanan bir diğer kıymetli eser de; İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un aziz hatırasını yaşatmak üzere kaleme alınan “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı” isimli kitaptır. 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Osman Ünlü ve Dr. Öğr. Üyesi Sibel Ay’ın editörlüğünde hazırlanan “Her Dem Yeniden Doğarız” adlı eser; Yunus Emre’nin manevi mirasını yâd etmek ve onun yüce hatırasına saygı duyarak yaşadığı dönemin kısıtlı olanaklarına rağmen geniş bir çevrede derin etkiler oluşturan, şiirleri dilden dile, gönülden gönüle aktarılan büyük âlimi anmak, adını yaşatmak ve eserlerini gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla kaleme alınan bir diğer kıymetli eser olmuştur.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eski Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Engin Çağman’ın editörlüğünde hazırlanan “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Bandırma” adlı eser çok zengin bir tarihi geçmişe sahip olan Bandırma ve çevresi ile ilgili Üniversitemiz tarafından projelendirilen çalışmaların ilkini teşkil etmektedir. Esere konu olan belgeler, Bandırma ile ilgili Osmanlı Arşiv belgelerinin çok cüzi bir bölümünü teşkil etmesine rağmen, eserin kentin öneminin ortaya konulmasında ufuk açıcı özellikler taşıması ve benzeri yayınlarımızın artarak devam etmesine ışık tutması beklenmektedir.

Son olarak; Üniversitemiz ev sahipliğinde 17-18 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen “100. Yılında Milli Mücadele ve Bandırma: Son Kurşun Sempozyumu”nda 23 farklı üniversiteden 56 bilim insanının katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda sunulan bildiriler bir araya getirilerek kitaplaştırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Karayaman, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Cemile Şahin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Resul Yavuz ile Arş. Gör. Safa Furkan Karacakaya’nın editörlüğünde yayımlanan “100. Yılında Milli Mücadele ve Bandırma’da Son Kurşun” isimli eser, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, milli ve manevi değerlerimizi güçlendirmek ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarabilmek üzere kaleme alınmış kıymetli bir derleme bir kitaptır.

Hazırlanması ve yayımlanmasında emeği geçen kıymetli bilim insanlarına, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüzün değerli personeline ve basımına katkı veren Balıkesir Büyükşehir Belediye’sine teşekkürlerimizi sunar, bu 5 kıymetli eserin şehrimize, ülkemize ve bilim dünyasına hayırlı olmasını dileriz.

Üniversitemiz yayınlarına ulaşmak için tıklayınız.


Fotoğraflar