Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020

Gösterim: 1733

Üniversitemiz, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) Tarafından Gerçekleştirilen “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA)” nda 2020 Yılı İçerisinde de Yükselişini Sürdürdü

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) araştırmalarının temel amacı, Türkiye’deki üniversitelerin, öğrencilerini tatmin etme düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri, öğrencilerin tatminkâr olma düzeylerini temel alarak sıralamak ve öğrencilerin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sağlamaktır. Öğrenci memnuniyeti değerlendirmesi; üniversitelerdeki öğrenim deneyiminin tatminkârlığı, yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği, kişisel gelişim ve kariyer desteği alanlarında yapılmaktadır.
Üniversitemiz, araştırma sonuçlarına göre, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” sıralamasında, kurulduğu tarihten bir yıl sonra 2016’da 174 üniversite (devlet ve vakıf)  arasında 97. sıradayken 2017 yılında 164 üniversite arasında 57. sıraya yükselmiş, 2018 yılında 32. sırada, 2019 yılında 20. sırada, 2020 yılında ise 125 devlet üniversitesi arasında 32. sırada yer almıştır.


“Akademik Destek ve İlgi” kategorisinde tüm üniversiteler arasında 2017 yılında 104. sırada, 2018 yılında 85. sırada, 2019 yılında 72. sırada yer alan Üniversitemiz, 2020 yılında 192 üniversite arasında 59. sıraya yükselmiştir.


Tüm kategorilerin birlikte değerlendirildiği devlet üniversiteleri “Genel Memnuniyet” sıralamasında 2017 yılında 108 devlet üniversitesi arasında 74. sırada olan Üniversitemiz, 2018 yılında 65. sıraya yükselmiş, 2019 yılında 123 devlet üniversitesi arasında 62. sırada yer almış, 2020 yılı sonuçlarına göre ise sayısı 125’e yükselen devlet üniversiteleri sıralamasında 53. sırada yer almayı başarmıştır. 


“Genel Memnuniyet” kategorisinde tüm üniversitelerin (devlet ve vakıf) yer aldığı listede ise; yıllar içerisinde artan üniversite sayılarına rağmen 2017 yılında 122. sıradan, 2018 yılında 107. sıraya; 2019 yılında 103. sıraya ve 2020 yılında ise değerlendirmeye alınan 192 üniversite arasında 91. sıraya yükselmiştir.


Fotoğraflar