Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2018

Gösterim: 2808

Üniversitemiz, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) Tarafından Gerçekleştirilen “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA)”nda 2018 Yılı İçerisinde de Yükselişini Sürdürdü

Üniversite Araştırmaları Labaratuvarı (ÜNİAR) araştırmalarının temel amacı, Türkiye’deki üniversitelerin, öğrencilerini tatmin etme düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri, öğrencilerin tatminkâr olma düzeylerini temel alarak sıralamak ve öğrencilerin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sağlamaktır. Öğrenci memnuniyeti değerlendirmesi, üniversitelerdeki öğrenim deneyiminin tatminkarlığı, yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği, kişisel gelişim ve kariyer desteği alanlarında yapılmaktadır.

Üniversitemiz, araştırma sonuçlarına göre, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” sıralamasında 2018 yılında 109 devlet üniversitesi arasında 12. sıraya yükselerek büyük bir başarı elde etmiş, A kategorisinde yer almıştır. Aynı kategoride, 2017 yılında 172 üniversite (devlet ve vakıf) arasında 57. sıradayken, 2018 yılında 32. sıraya yükselmiştir.

Tüm kategorilerin birlikte değerlendirildiği devlet üniversiteleri “Genel Memnuniyet” sıralamasında 2017 yılında 109 devlet üniversitesi arasında 76. sırada olan Üniversitemiz, 2018 yılında 65. sıraya yükselmiştir. Aynı kategoride, 172 üniversite (devlet ve vakıf) arasında 2017 yılında 122. sıradayken, 2018 yılında 107. sıraya yükselmiştir.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018 Raporu’nun tümü için tıklayınız.

Ayrıca, 2015 yılında kurulan üniversitemiz, devlet üniversiteleri arasında üç yıldır yapılmakta olan “Akademik Performans Değerlendirme Raporu”nda değerlendirmeye tabii olduğu ilk yıl olan 2016 yılında 86. sırada yer alırken, 2018 Şubat ayında açıklanan 2017 yılı değerlendirmesinde ise en büyük atılımı gösteren üniversite olmuş ve 108 devlet üniversitesi arasında 86.lıktan 25.liğe yükselmiştir.

Üniversitemiz, şubat ayında açıklanan “Akademik Performans Değerlendirmesi”nde göstermiş olduğu büyük başarıdan sonra Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018 Raporu’nda da göstermiş olduğu büyük başarı ile istikrarlı yükselişini sürdürmektedir.


TÜRKİYE ÜNİVERSİTE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI (TÜMA) için tıklayınız !