Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021

Gösterim: 3039

Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in Üniversitemizin 6. Kuruluş Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesajı

23 Nisan 2015 tarihinde “Geleceğe Açılan Köprü” sloganı ile yola çıkmış olan Üniversitemizin, bu özel ve anlamlı günde 6. kuruluş yıl dönümünü kutluyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. 23 Nisan tarihinin, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açıldığı gün olması ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor olması, Üniversitemizin kuruluş günü olan 23 Nisan’ı bizler için daha da anlamlı kılmaktadır.

Çocuklarımız, gençlerimiz geleceğimizin güvencesi, yarınımızın umududur. Şehrimizin başta eğitim ve kültür hayatı olmak üzere sanayi, ekonomi, sağlık, spor ve sosyal yaşamına büyük katkı sağlayan Üniversitemiz, tek yükü umut olan, bu umudu tüm yurda taşıyan ve umudun simgesine dönüşen Bandırma Vapuru’ndan ilham alarak belirlemiş olduğu “SEN UMUT OL” eğitim mottosu ile insanlık için umut olacak nesiller yetiştirmektedir. Umut olmak, salt bilgiden daha fazlasını gerektirir. Umut olmak, önemli bir altyapıya sahip olmayı gerektirir. 27 yıllık birikim ve tecrübe üzerine inşa edilen ve bugün 6. yıl dönümünü kutlayan giren genç, dinamik ve yeni nesil bir devlet üniversitesi olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, kuruluşundan bugüne kadar geçen zaman içerisinde büyüyen ve gelişen akademik ve idari kadrosu ile ülkemiz için “UMUT” olacak çalışmalara imza atmaktadır.  

Üniversitemiz bugün itibariyle 506’sı akademik, 266’sı da idari kadroda görev yapmak üzere toplamda 772 personeli ve 15.721 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Tıp Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi olmak üzere 10 fakülte; Bandırma Meslek Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, Manyas Meslek Yüksekokulu, Erdek Meslek Yüksekokulu, Susurluk Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Bandırma OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olmak üzere 9 meslek yüksekokulu; ayrıca Yabancı Diller Yüksekokulu ve Rektörlük bünyesinde 2 bölümümüz bulunmaktadır. Diğer yandan, lisansüstü eğitim veren Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Gönen Jeotermal Enstitüsü olmak üzere 4 enstitümüz mevcuttur.

10 yerleşkede eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan Üniversitemizde, 88 ön lisans ve lisans, 43 lisansüstü olmak üzere toplamda 131 bölüm ve programda eğitim-öğretim faaliyeti devam etmektedir. Üniversitemiz, ülkemizde ve dünyada değişen ihtiyaçları merkeze alarak açmış olduğu bölüm ve programlarında tecrübeli, genç ve dinamik akademik kadrosu, araştırmaya dayalı, uygulamalı ve yüksek teknoloji destekli eğitim modeli ile eğitim-öğretim faaliyetlerini uluslararası düzeyde sürdürmektedir.

Üniversitelerin eğitim-öğretim, temel bilimsel araştırmalar ve toplum hizmetleri olmak üzere geleneksel üç misyonu vardır. Üniversitemiz, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında, diğer iki misyonunu da en üst düzeyde gerçekleştirebilmek için büyük çaba sarfetmektedir.  Bu doğrultuda, Üniversitemiz çatısı altında Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUSMER), Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-KAGEM), Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SEM), Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-TÖMER), Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BİTEM), Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-UZEM), Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-FTR), Bor Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BORTAM), Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-ESAM), Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-APAM), Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BUAM), Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-DTLM), E-Spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-E-SPOR), Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-KAT), Göç ve Yoksulluk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-GÖÇ), Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SABESYA), Tarih, Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-TAKSAM) ile Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SPAR) olmak üzere toplamda 19 adet uygulama ve araştırma merkezi yer almakta, hem bu merkezler hem de enstitü, fakülte ve meslek yüksekokulları tarafından bir yandan temel bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmekte, bir yandan da toplum yararına çalışmalar yapılmaktadır.

Akademik organizasyon ve yayınlar konusunda da her geçen yıl kendini biraz daha geliştiren Üniversitemizin, hakemli dergi sayısı da 7’ye ulaşmıştır. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (YEAD), Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi (AUSUD), Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SAD), Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi (UİD), Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi (SABAD), Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi (BMBAD) ile Dünya Dilleri, Edebiyatları ve Çeviri Çalışmaları Dergisi (DEDÇED) farklı alanlarda yüksek kaliteli bilimsel çalışmaları yayımlayarak akademik dünyaya katkı sağlamaktadır.

Üniversitemizin uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında, ERASMUS+ ve Mevlâna öğrenci değişim programları çerçevesinde, bugüne kadar 100’ün üzerinde uluslararası anlaşma yürürlüğe girmiş olup, her yıl bu üniversiteler ile öğrenci ve akademik – idari personel değişimi gerçekleştirilmektedir. Farabi Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde ise ülkemizdeki tüm devlet üniversitelerinde öğrencilerimiz belirli bir süre öğrenim görme olanağına sahiptir. Bunların yanı sıra, Üniversitemiz yine uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında, 63 ülkeden yaklaşık 1.750 civarında uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapmaktadır. Bu sayıya ilave olarak, sadece TÖMER sınıflarımıza devam eden uluslararası öğrencilerimiz de bulunmaktadır. Ayrıca, tüm ön lisans ve lisans öğrencilerimize sunduğumuz “İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Uygulaması”ndan faydalanan öğrencilerimiz, İngilizce eğitimlerini ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu akademisyenlerimizden alma imkânına da sahiptirler.

Öğrencilerimiz hem bireysel olarak hem de öğrenci toplulukları olarak kültürel ve sportif etkinliklere katılmaları için desteklenmektedir. Mevcut durumda kültürel ve sportif faaliyetleri sürdüren 62 adet öğrenci topluluğumuz bulunmakta ve bunların sayısı her geçen gün artmaktadır.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, bölgemizin en donanımlı ve modern kütüphanesi ile gerek öğrencilerimize gerek bölge insanımıza hizmet sunmaktadır. 2.000 metre kare büyüklüğünde, 750 kişi kapasiteli Prof. Dr. Sabahattin Zaim Merkez Kütüphanemiz 117 üniversite ve 70 kamu kurumu tarafından kullanılan, Türkiye’nin en geniş kapsamlı ve yaygın kütüphane otomasyon ve güvenlik sistemine sahiptir. Kütüphanemiz, Osmanlı Hariciye Nezareti’ne ait 353 adet nadir eser, 58.624 adet basılı kitap, 12.126 adet basılı dergi, 787.689 adet elektronik kitap ve 51 adet veri tabanı ile hizmet vermektedir. Üniversitemizde öğrenci başına düşen yayın sayısı 54,60’dır.

Üniversitemiz, genç bir eğitim kurumu olmasına rağmen gelişimini dikkat çekici bir şekilde ve hızla sürdürmektedir. Üniversitemiz, 2016 yılı akademik performanslarının değerlendirildiği 2017 yılı “Devlet Üniversitesi ve Fakülteleri Sıralaması Raporu (DÜS 2017)”nda 97 devlet üniversitesi arasında 86. sırada ve 2017 yılı akademik performanslarının değerlendirildiği DÜS 2018’de ise 108 devlet üniversitesi arasında 25. sırada yer alırken, 2018 yılında büyük bir atılım gerçekleştirmiş ve 2018 yılı akademik performanslarının değerlendirildiği DÜS 2019’da 116 devlet üniversitesi arasında 17. olma başarısını göstermiştir. Üniversitemiz DÜS 2020 raporunda ise 123 devlet üniversitesi arasında 28. sırada yer alarak akademik başarıdaki konumunu sürdürmüştür.

Balıkesir Üniversitesi’nden devralınan 27 yıllık akademik birikim ile aramıza katılan yeni akademik kadronun tecrübe ve kalitesi bu hızlı yükselişin temelindeki en önemli faktördür. Kısa bir süre içerisinde oluşturduğumuz ve bugün referans gösterilen kurum kültürü ve eğitim anlayışımız ise bu başarıdaki diğer önemli etmenlerdendir. Bu hususlara ilişkin somut sonuçlar bazı araştırmalarca da ortaya konulmaya başlanmıştır. "Akademik Ekoloji: Akademisyenlerin Gözünden Üniversiteler (2020)" adıyla yapılan bir araştırmada, Üniversitemiz 126 Devlet Üniversitesi içerisinde 13.üncü sırada yer almıştır.

Geçtiğimiz altı yıl içerisinde en büyük yatırım alanlarımızdan biri de bilişim sistemleri yatırımlarımız olmuştur. Üniversitemizin güvenlik, depolama ve internet altyapısı tamamlanmış olup sürekli güncellenmektedir. Tüm personel ve öğrencilerimize bütün yerleşkelerimizde güvenli, kablosuz internet erişim hizmeti ve sınırsız depolama alanı içeren e-posta hizmeti sağlanmaktadır. Bilişim alanındaki bu büyük yatırımlara ilave olarak yeni ve modern bilgisayar laboratuvarlarımızın sayısı da giderek artmaktadır. Öğrencilerimizin ve personelimizin kullanımına sunulan akıllı kimlik kartları ile hem güvenli yerleşke girişleri hem de yemekhane ve kütüphaneden tek kart ile hizmet alma imkânı sağlanmıştır.

Bilişim alanına yapmış olduğumuz altyapı yatırımlarının bir sonucu olarak, dünyanın ve ülkemizin yaşamakta olduğu covid-19 pandemisi sürecinde Üniversitemiz uzaktan öğretime problemsiz olarak geçen ilk üniversitelerden biri olma başarısını göstermiştir.

Üniversitemiz birçok spor dalında öğrencilerimize büyük imkânlar sağlamaktadır. 29 branşta ve 52 kategoride, yaklaşık 500 sporcusuyla sportif faaliyetlerini sürdüren Üniversitemizde, futbol, basketbol, voleybol, tenis, salon sporları, dağ yürüyüşleri vb. spor aktiviteleri ile öğrencilerimizin hem bedensel hem de ruhsal gelişimleri desteklenmektedir. Ayrıca, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü kurulmuş, hem öğrencilerimize hem de kent insanımıza yönelik sportif hizmetler vermeye başlamıştır. Her ne kadar covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerimiz üniversitelerinden ve spordan büyük ölçüde ayrı düşmüş olsa da, pandemi sonrası dönemde onlara daha geniş imkânlar sunmak için hazırlıklarımız son hızıyla sürmektedir.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün destekleriyle merkez yerleşkemizde yer alan açık spor alanı, çok amaçlı kapalı spor salonu haline dönüştürülerek öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle, sadece öğrencilerimizin değil, aynı zamanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın da yararlanabileceği, içinde Spor Bilimleri Fakültesi, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, antrenman alanları, açık saha ve kortlar ile bir stadın da yer aldığı çok amaçlı spor kompleksinin yapımı hızla devam etmekte olup 2021 yıl sonunda kısmen hizmete açılması, 2022 yılının ilk çeyreğinde ise tamamlanması planlanmaktadır. Bu spor kompleksinin yapımıyla birlikte Spor Bilimleri Fakültemiz de 2021-2022 eğitim-öğretim yılında akademik faaliyetlerine başlamış olacaktır.

Sevgili öğrencilerimiz Üniversitemizin varlık sebebidir. Bu nedenle onlar için her şeyin en güzelini oluşturmak bizlerin birinci önceliğidir. Bu amaçla Üniversitemizin yeni oluşturulacak Merkez Yerleşkesi’nin tasarımı için 2017 yılı başında, ulusal düzeyde “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşke Kentsel Tasarım Yarışması” düzenlenmiştir. 6 Mayıs 2017 tarihinde sonucu açıklanan yarışma ile ülkemizde örnek olarak gösterilecek bir yerleşke projesi ortaya çıkmıştır.

Yarışma sonrasında, 2018 yılının başında Merkezi Derslik Binası (27.500 m2) ve Öğrenci Yaşam Merkezi Binası (11.000 m2) ihaleleri gerçekleştirilmiş ve inşaatlarına başlanmış bulunulmaktadır. Her iki projenin de inşaatları devam etmekte olup, Merkezi Derslik binamızın 5.000 m² den oluşan birinci etabı geçen yıl hizmete açılmış bulunmaktadır. Bu etap içerisinde, Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun çok sayıda, donanımlı ve modern laboratuvarları, derslikleri ve akademik personel odaları ile TÖMER sınıflarının bir kısmı bulunmaktadır. Ayrıca, 2021 yılı sonuna doğru Merkezi Derslik binamızın 10.000 m2’lik ikinci etabının da açılabilmesi için çalışmalarımız sürmektedir. İnşaatı devam eden kısım bittiğinde 50 yeni sınıf, 200 kişilik ofis, 750 kişilik profesyonel tiyatro salonu ve çeşitli büyüklüklerde konferans salonları hizmete girecektir.

Diğer yandan, Öğrenci Yaşam Merkezi’nin ilk etabı olan ve 3.100 m²’den oluşan “Öğrenci ve Personel Yemekhanesi” bölümü 2020 yılında tamamlanarak hizmet vermeye başlamıştır. Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatı % 85 oranında tamamlanmış olup iç dekorasyon çalışmaları devam etmektedir. 2021-2022 eğitim-öğretim yılıyla birlikte Öğrenci Yaşam Merkezimizin hizmete girmesi planlanmaktadır. Tümüyle öğrenciye hizmet verecek olan ve Türkiye’de çok örneği bulunmayan bu bina, Üniversitemizde öğrenci memnuniyetini daha da artıracaktır. Binamızda, öğrencilerimizin boş vakitlerini keyifle geçirecekleri çok geniş oyun alanları, okuma salonu, topluluk odaları ve toplantı salonları, etkinlik odaları, sinema salonları, 5 bölümden oluşan bir stüdyo, Aile Sağlık Merkezi, öğrenci ve personel yemekhanesi, çeşitli kafe, restoran vb. dükkanlar yer almaktadır.

Üniversitemizin en hızlı gelişen akademik birimlerinden biri olan ve kısa sürede büyük başarılara imza atan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin yeni derslikler, laboratuvarlar, akademisyen odaları ve idari ofislerden oluşan 5.250 m2 kapalı alana sahip yeni binası da tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.

Üniversitemizin deniz kenarında zeytin ağaçlarıyla çevrili Edincik Yerleşkesinde ise H. Avni Kocaman Deniz Bilimleri Öğrenme Merkezi ile Deniz Müzesi, Deniz Akvaryumu ve Eğitim ve İdari Bloklardan oluşan 1.250 m2’lik yeni prefabrik binaların inşaatı tamamlanmış bulunmaktadır.

Üniversitemize tahsis edilen tarihi Pertevniyal Hastanesi binası için Balıkesir Valiliği tarafından restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlanmış ve Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan proje ihale aşamasına gelmiştir. Yapım işi için Balıkesir Valiliği, Bandırma Belediyesi ve Üniversitemiz arasında 30 Mart 2021 tarihinde protokol imzalanmıştır. Tarihi Pertevniyal Hastanesi binasının 2022 yılında Üniversitemiz bünyesinde hizmet vermeye başlaması planlanmaktadır.

Merkez Yerleşkemiz içerisinde öğrencilerimizin nefes alması için yeşil alan ve sosyal donatı alanlarından oluşan rekreasyon projeleri de hayata geçirilmektedir. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl içerisinde 9.500 m2 rekreasyon alanı öğrencilerimizin istifadesine sunulmuştur. Bu yıl ve önümüzdeki yıl içinde de 7.500 m2 rekreasyon projesinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Sadece Merkez Yerleşkemizde değil, tüm yerleşkelerimizde fiziki mekânların iyileştirilerek öğrencilerimizin daha donanımlı ve daha nitelikli mekânlarda eğitim görmeleri için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda, Gönen Meslek Yüksekokulu ve Susurluk Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere bazı yerleşkelerimizde hayırseverlerin katkılarıyla ilave bina yapımı için şehrin yönetici ve ileri gelenleri tarafından harekete geçilmiş olup, özellikle iki ilçemizde uygulama projeleri de tamamlanmıştır ve yakında inşaatlara başlanması planlanmaktadır.

Hızlı bir gelişim süreci gösteren Üniversitemizde yeni bölüm ve programların açılması ile birlikte öğrenci sayımız da hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu hızlı artış, barınma ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde tüm yerleşkelerimize hizmet veren mevcut 2.200 öğrenci kapasiteli 5 adet kız ve erkek öğrenci yurduna ilave olarak 1.300 kişilik yeni kız öğrenci yurdumuz hizmete girmiştir. Mevcut durumda Üniversite öğrencilerimizin herhangi bir barınma sorunu olmamakla birlikte önümüzdeki eğitim-öğretim yılında öğrenci artışına paralel olarak bir barınma problemi yaşanması ihtimaline karşın yeni yurt projelerinin hayata geçirtilmesi hususunda Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ve Yatırımlar Genel Müdürlüğü ile görüşmelerimiz sürmekte olup, Bakanlık tarafından 2021 yılında merkez yerleşkede 2.000 kişilik yeni bir yurt yatırımının başlatılmasına karar verilmiştir. Manyas’ta da bir erkek öğrenci yurdunun yapımı konusunda görüşmeler devam etmektedir.

Öğrencilerimize ekonomik açıdan destek olmak amacıyla Üniversitemiz birimlerinde kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Vakfımız tarafından da bu yıldan itibaren öğrencilerimize aynî yardım ve burs imkânı sağlanması konusunda hazırlıklara başlanmıştır.

Amacımız zengin tarihi ve kültürel birikime sahip ve jeopolitik olarak önemli bir kavşak olma niteliği taşıyan bir bölgede kurulmuş olan, öğrencilerimiz ile çalışanlarımızın mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyduğu bir kurum haline getirdiğimiz Üniversitemizi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerleri çerçevesinde, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında lokomotif görevi üstlenen, uluslararası saygınlığa sahip bir Üniversite haline getirmektir.

Öncelikle Üniversitemizin kuruluşunda büyük rol oynayan, 27 yıl önce bölgemizin ilk olarak fakülte ve meslek yüksekokuluna, sonrasında da bu akademik birimlerin bir üniversiteye dönüşmesi için büyük gayret sarf eden siyasilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, işadamlarımıza ve bölgemiz insanına teşekkürü bir borç biliyoruz.

Üniversitemizin seçkin akademik kadrosu, idari personeli ve kıymetli öğrencileri ile hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu vesile ile özveriyle çalışan çok kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başarılarımız beraber ve ortaktır. Elbette kat ettiğimiz yol, hayalini kurduğumuz hedeflere giden yolun henüz daha başlangıcıdır.

Üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ebediyete intikal etmiş olanları rahmetle ve minnetle anıyor, 2023 Türkiye’sinde rol alacak ve 2071 Türkiye’sini inşa edecek nesilleri büyük bir özveriyle yetiştirmek arzusu, sağlıklı ve başarılı yarınlar temennisiyle Üniversitemizin 6. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

 

 

Prof. Dr. Süleyman Özdemir

Rektör


Fotoğraflar