Tarih: 10 Ağustos 2018

Gösterim: 914

Denizcilik Fakültemiz “ISO 9001 Kalite Belgesi” Alan 51 Fakülteden Biri Oldu

“ISO 9001 Kalite Belgesi” büyümekte olan ya da günümüz şartlarında sürekli yenilenerek kalite durumunu ortaya koymayı hedefleyen üniversiteler için önemli bir unsur olmuştur. Kuruluşlar, “ISO 9001 Kalite Belgesi” ni alabilmek için kalite yönetim sistemi hedef ve politikalarını tanımlamalı ve işleri tanımlandığı gibi yürütmelidirler. Belirlenen standardın şartlarının karşılaması durumunda ve yapılan denetimler sonucunda başarılı olunması halinde kuruluşlar “ISO 9001 Kalite Belgesi” almaya hak kazanmaktadır. Sistemin sağlıklı işleyip işlemediği de her yıl yapılan ara denetimlerle ölçülüp değerlendirilmektedir. “ISO 9001 Kalite Belgesi” ne sahip olmak, kurumların kendine olan güvenleri ile kurumdan hizmet alanların güveni bakımından oldukça önemlidir.


Günümüzde kalite yönetim sistemi konusunda “Türk Standartları Enstitüsü TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standartları”, 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan uluslararası standartlar haline gelmiştir. Bu kalite sistemi belgesine üniversite ve akademik birimler sundukları hizmeti daha iyi bir hale getirmek için başvurmaktadırlar.


“Türk Standartları Enstitüsü TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standartları” için bugüne kadar toplamda 65 adet başvuru olmuştur.  Türk Standartları Enstitüsü tarafından bugüne kadar 14 üniversiteye tüm üniversiteyi kapsayacak şekilde bunun dışında akademik birim sayılan fakülte, yüksekokul, hastane vb. birimlerden toplam 51 başvuru belgelendirilmiştir. 


Denizcilik Fakültemiz kalite yönetim sisteminin Türk Standartları Enstitüsü TS EN ISO 9001 Standardı’ nın gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edilmesini, belgelendirilmesini ve sistemin sürekli iyileşmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu çalışmalar kapsamında Denizcilik Fakültemiz, Türk Standartları Enstitüsü tarafından aktif olarak “Türk Standartları Enstitüsü TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standardı” alan 51 fakülteden biri olmuştur. 


Fotoğraflar