Tarih: 18 Şubat 2021

Gösterim: 1902

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğretim Süreci İçin Değerlendirmeler Sürüyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde uygulanacak eğitim yönteminin tespiti amacıyla 02.02.2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı’ndan görüş istenilmiştir. Sağlık Bakanımızın başkanlığında 16.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonucunda, “Son 3 haftadır ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha dikkatli davranılmasını gerektirmektedir. Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe sebep olabileceği de unutulmamalıdır. Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.” görüşü Yükseköğretim Kurulu’na iletilmiştir. 
 
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun görüşü doğrultusunda, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 17.02.2021 tarihli toplantısında alınan;
1. “Uygulamalı eğitimlerin ‘azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması’ şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak, yüz yüze yapılabileceği,
2. Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlilikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması, 
3. Sağlık Bakanlığı’nca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması,
4. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması” 
kararları bütün yükseköğretim kurumlarına resmi yazıyla bildirilmiştir. 
 
Yukarıda belirtilen kararlar doğrultusunda Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir’in başkanlığında Senato üyelerinin ve tüm akademik birim yöneticilerinin katılımıyla 18 Şubat Perşembe günü saat 15:00’da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiye kararları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilke kararları çerçevesinde tüm bölüm ve programlarla ilgili ayrıntılı değerlendirmeler yapılacaktır. 
 
Toplantıda alınan kararlar, Üniversitemiz web sitesi ve sosyal medya hesaplarından başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü