17 Ocak 2019

Gösterim: 2162

Üniversitemiz Tarafından 29-30 Nisan Tarihlerinde “Uluslararası XI. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu” Düzenleniyor

Üniversitemiz tarafından 29-30 Nisan tarihlerinde “Uluslararası XI. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu” düzenleniyor. Sempozyumun ana teması “Güney Marmara Limanları ve Adalar”dır. Sempozyumda, tarih boyunca Akdeniz ile Karadeniz arasındaki transit güzergahta bulunan, aynı zamanda Güney Marmara hinterlandında üretilen emtianın İstanbul, Trakya ve Balkan limanlarına aktarımını sağlayan başta Bandırma limanı olmak üzere, Güney Marmara sahilindeki limanların ve bu civardaki adaların deniz ticareti tarihindeki yerini değerlendiren tarih, iktisat, arkeoloji, hukuk ve sosyoloji gibi alanlardan da bildirilerin bir araya getirilmesiyle inter-disipliner bir bakış açısı ile daha zengin bilgi paylaşımı ve akademik sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir. 
 
“Uluslararası XI. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu”nun amacı, deniz ticareti tarihi çalışmaları için uluslararası akademik bir tartışma zemini oluşturmaktır. Sempozyum, tarihsel süreçte Türklerin bulunduğu coğrafyanın farklı bölgelerinde deniz ticaretinin nasıl bir gelişme gösterdiği ve bölgeler arası ve uluslararası ticaret faaliyetleri, güzergahları ve emtianın mübadelesinin tarihteki rolünü akademik tartışmaya açmayı amaçlamaktadır. Sempozyum ayrıca deniz ticareti tarihi araştırmalarında yöntem ve kaynak sorunu üzerine yapılacak tartışmalarla bu alana metodolojik bir katkı sağlamayı da hedeflemektedir.

Özet göndermek için son tarih 3 Şubat 2019, kabul edilen bildirilerin duyuru tarihi ise 10 Şubat 2019’dur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Fotoğraflar