Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019

Gösterim: 2461

Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in Üniversitemizin 4. Kuruluş Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesajı

23 Nisan 2015 tarihinde “Geleceğe Açılan Köprü” sloganı ile kurulmuş olan Üniversitemizin 4. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız.

Öncelikle Üniversitemizin kuruluşunda büyük rol oynayan, 25 yıl önce bölgemizin önce Fakülte ve MYO’lara, sonrasında da Üniversiteye kavuşması için büyük gayret sarf eden siyasilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, işadamlarımıza ve bölge insanımıza teşekkürü bir borç biliyoruz.

Şehrimizin başta eğitim ve kültür hayatı olmak üzere, sanayi, ekonomi, spor ve sosyal yaşamına büyük katkı sağlayan Üniversitemizin eğitim mottosu “SEN, UMUT OL” dur. Umut olmak, önemli bir altyapıya sahip olmayı gerektirir. Umut olmak, salt bilgiden daha fazlasını gerektirir. İyi bir insan olmak, dürüst olmak, çalışkan olmak, vatana ve millete sadakat gibi erdemlere de sahip olmayı gerektirir. Genç olmak da umut olmak için tek başına yetmez, gençliğin umuda dönüşmesi için yukarıda sıraladığımız özellikleri de içine alan bir eğitim anlayışı gereklidir.

Üniversitemizin eğitim anlayışı, gençliği ülkemizin ve insanlığın umuduna dönüştürmek üzerine şekillendirilmiş ve bunun için ihtiyaç duyulan adımlar atılmıştır. Tek yükü umut olan, bu umudu tüm yurda taşıyan ve umudun simgesine dönüşen Bandırma Vapuru’ndan ilham alarak belirlediğimiz eğitim felsefemizin nihai amacı da ülkemiz ve insanlık için umut olacak nesiller yetiştirmektir.

Üniversitemizin Balıkesir Üniversitesi’nden devraldığı 25 yıllık birikim ve tecrübeye sahip olan akademik kadrosu, kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen zaman içerisinde aramıza yeni katılan akademisyen arkadaşlarımızla birlikte daha da güçlenmiştir.

Üniversitemiz, yaklaşık 300 akademik ve 250 idari personel olmak üzere toplamda yaklaşık 550 personeli, yaklaşık 12.000 kayıtlı öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemizin akademik yapısı içinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi olmak üzere 8 fakülte; Bandırma Meslek Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, Manyas Meslek Yüksekokulu, Erdek Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu olmak üzere 7 meslek yüksekokulu, ayrıca bir de Yabancı Diller Yüksekokulu ile Rektörlük bünyesinde 2 Bölüm bulunmaktadır.

Diğer yandan, lisansüstü eğitim veren Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Gönen Jeotermal Enstitüsü olmak üzere 4 enstitümüz mevcuttur.

1.020.277 m² arazisi ve 53.623 m² kapalı alanı bulunan ve 6 Yerleşke’de eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan Üniversitemizde, 54 ön lisans ve lisans programı ve 26 lisansüstü programı olmak üzere toplam 80 program bulunmaktadır. Birkaç ay içerisinde bu programların sayısı 100’ün üzerine çıkacaktır.

Üniversite demek eğitim-öğretim ve araştırma demektir. Bu doğrultuda, Üniversitemiz çatısı altında Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUSMER), Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-KAGEM), Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SEM), Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-TÖMER), Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BİTEM), Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-UZEM), Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-FTR), Bor Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BORTAM) ile Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-ESAM) olmak üzere toplamda 10 adet uygulama ve araştırma merkezi kurularak faaliyete geçmiş bulunmaktadır.

Üniversitemiz hakemli dergileri olan, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (YEAD), Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi (AUSUD), Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SAD), Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi (UİD) ve Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi (SABAD) ile farklı alanlarda yüksek kaliteli çalışmaları yayımlayarak akademik dünyaya katkı sağlamaktadır.

Üniversitemizin uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında, ERASMUS+ ve Mevlana öğrenci değişim programları çerçevesinde, bugüne kadar 100 uluslararası anlaşma yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Farabi Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde ise 77 üniversitede öğrencilerimiz burslu olarak öğrenim görme olanağına sahiptir. Bunların yanı sıra, Üniversitemiz yine uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında, 30 ülkeden yaklaşık 500 civarında uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, tüm fakültelerimizde sunduğumuz “İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Uygulaması”ndan faydalanan öğrencilerimiz, İngilizce eğitimlerini ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu akademisyenlerimizden alma imkanına da sahiptirler.

Öğrencilerimiz hem bireysel olarak hem de öğrenci toplulukları olarak uluslararası proje çalışmalarına katılmaları için desteklenmektedir. Mevcut durumda kültürel ve sportif faaliyetleri sürdüren 55 adet öğrenci topluluğumuz bulunmakta ve bunların sayısı her geçen gün artmaktadır.

Üniversitemiz kütüphanesi 117 üniversite ve 70 kamu kurumu tarafından kullanılan, Türkiye’nin en geniş kapsamlı ve yaygın kütüphane otomasyon ve güvenlik sistemine sahiptir. 2.000 m²’lik bir alan üzerine kurulu, açılışını yeni yapmış olduğumuz, yeni ve modern çalışma ve sosyal donatı alanlarına sahip olan Prof. Dr. Sabahattin Zaim Merkez Kütüphanemiz, yalnızca Üniversitemiz için değil bölgemiz için de önemli bir bilgi merkezi hüviyeti taşımaktadır.

Kütüphanemiz, Osmanlı Hariciye nezaretine ait 353 adet nadir eser, 48.377 adet basılı kitap, 5.000 adet basılı dergi, 338.735 adet elektronik kitap ve 29 adet veri tabanı ile 7/24 hizmet vermektedir. Üniversitemizde öğrenci başına düşen yayın sayısı 32.71’dir.

Üniversitemiz, genç bir eğitim kurumu olmasına rağmen gelişimini dikkat çekici bir şekilde ve hızla sürdürmektedir. Üniversitemiz, 2016 yılı akademik performanslarının değerlendirildiği 2017 yılı “Devlet Üniversitesi ve Fakülteleri Sıralaması Raporu (DÜS 2017)”nda 97 devlet üniversitesi arasında 86. sırada ve 2017 yılı akademik performanslarının değerlendirildiği DÜS 2018’nde ise 108 devlet üniversitesi arasında 25. sırada yer alırken, 2018 yılında büyük bir atılım gerçekleştirmiş ve 2018 yılı akademik performanslarının değerlendirildiği DÜS 2019’nda 116 devlet üniversitesi arasında 17. olarak akademik başarıda istikrarlı ve hızlı yükselişini sürdürmüştür.

Balıkesir Üniversitesi’nden devralınan 25 yıllık akademik birikim ve aramıza katılan yeni akademik kadronun seçimindeki isabet, bu hızlı yükselişin temelindeki önemli bir faktördür. Kısa bir süre içerisinde oluşturduğumuz ve bugün referans gösterilen kurum kültürü ve eğitim anlayışımız da bu başarıdaki diğer önemli etmenlerdir.

Geçtiğimiz üç sene içerisinde en büyük yatırım alanlarımızdan biri de bilişim sistemleri yatırımlarımız olmuştur. Üniversitemizin sunucu ve internet altyapısı tamamlanmış olup tüm personel ve öğrencilerimize bütün yerleşkelerimizde güvenli, kablosuz internet erişim hizmeti sağlanmıştır. Ayrıca tüm personel ve öğrencilerimize sınırsız depolama alanı içeren e-posta hizmeti de sağlanmaya başlanmıştır.

Bilişim alanındaki bu büyük yatırımlara ilave olarak çok sayıda yeni ve modern bilgisayar laboratuvarları da üniversitemize kazandırılmıştır.

Öğrencilerimizin ve personelimizin kullanımına sunulan akıllı kimlik kartları ile hem güvenli yerleşke girişleri hem de yemekhane ve kütüphaneden tek kart ile hizmet alma imkanı sağlanmıştır.

Öğrencilerimize ekonomik açıdan destek olmak amacıyla Üniversitemiz birimlerinde kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca gelecek dönemde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Vakfımız tarafından da öğrencilerimize burs imkânı sağlanabilmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Yine birçok spor branşında öğrencilerimize imkân sağlanmaktadır. 29 branşta ve 52 kategoride, yaklaşık 500 sporcusuyla sportif faaliyetlerini sürdüren Üniversitemizde, futbol, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortları, salon sporları, dağ yürüyüşleri vb. spor aktiviteleri ile öğrencilerimizin hem bedensel hem de ruhsal gelişimleri desteklenmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle bu yıl içerisinde sadece öğrencilerimize değil aynı zamanda kentimize de hizmet verecek olan çok kapsamlı Kapalı Spor Salonumuzun temeli de atılacaktır. Ayrıca, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü kurulmuş, hem öğrencilerimize hem de kent insanımıza yönelik sportif hizmetler vermeye başlamıştır.

Sevgili öğrencilerimiz Üniversitemizin varlık sebebidir. Bu nedenle onlar için her şeyin en güzelini oluşturmak bizlerin birinci önceliğidir. Bu amaçla Üniversitemizin yeni oluşturulacak Merkez Yerleşkesi’nin tasarımı için 2017 yılı başında, ulusal düzeyde “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşke Kentsel Tasarım Yarışması” düzenlenmiştir. 6 Mayıs 2017 tarihinde sonucu açıklanan yarışma ile ülkemizde örnek olarak gösterilecek bir yerleşke projesi ortaya çıkmıştır.

Yarışma sonrasında, 2018 yılının başında Merkezi Derslik Binası ve Öğrenci Yaşam Merkezi Binası ihaleleri gerçekleştirilmiş ve inşaatlarına başlanmış bulunulmaktadır. Her iki projenin de kaba inşaatları tamamlanmış olup Merkezi Derslik binamızın 5.000 m² den oluşan birinci etabı hizmete açılmış bulunmaktadır. Bu kat içerisinde, Sağlık Bilimleri Fakültemiz ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin çok sayıdaki laboratuvarları, TÖMER sınıfları, derslikler ve akademik personel odaları bulunmaktadır.

Ayrıca, mevcut binalarımızın üzerine ilave kat eklemek suretiyle, Denizcilik Fakültesi ve Laboratuvarları, Merkezi Kütüphane, idari birimler ile akademik personel odalarından oluşan 7.500 m²’lik kapalı alan da faaliyete geçmiştir.

2019 - 2020 eğitim-öğretim yılı başlangıcına kadar Merkezi Derslik binamızın ikinci etabını oluşturan 6.000 m²’lik kapalı alan ile Öğrenci Yaşam Merkezi’nin ilk etabı olan ve 3.000 m²’den oluşan “Öğrenci ve Personel Yemekhanesi” bölümünü de hizmete açmış olmayı öngörmekteyiz. Sadece Merkez Yerleşkemizde değil, diğer yerleşkelerimizde de fiziki mekanların iyileştirilmesi için inşaat ve düzenleme faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerleri çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, barındırdığı dinamik unsurlar ile aynı zamanda bir dünya üniversitesi olmayı da hedeflemektedir. Amacımız, zengin tarihi ve kültürel birikime sahip ve jeopolitik olarak önemli bir kavşak olma niteliği taşıyan bir şehirde kurulmuş olan Üniversitemizi, uluslararası saygınlığa sahip, bölgemizin kalkınmasında lokomotif görevi üstlenen, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyduğu bir üniversite yapmaktır.

Üniversitemizin seçkin akademik kadrosu, idari personeli ve kıymetli öğrencileri ile hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu vesile ile özveriyle çalışan çok kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başarılarımız beraber ve ortaktır. Elbette kat ettiğimiz yol, hayalini kurduğumuz hedeflere giden yolun henüz daha başlangıcıdır.

Üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ebediyete intikal etmiş olanları rahmetle ve minnetle anıyor, 2023 Türkiye’sinde rol alacak ve 2071 Türkiye’sini inşa edecek nesilleri büyük bir özveriyle yetiştirmek arzusu ve başarılı yarınlar temennisiyle Üniversitemizin 4. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

Prof. Dr. Süleyman Özdemir

Rektör


Fotoğraflar