03 Şubat 2023

Gösterim: 318

2022 Yılı Faaliyetleri Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Sonuç Listesi

27 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” hükümleri ve ilan edilen “2022 Yılı Faaliyetleri Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi” doğrultusunda süresi içerisinde yapılan itirazların karara bağlanması sonrası “2022 Yılı Faaliyetleri Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Sonuç Listesi”nin ekteki şekliyle kabulüne karar verilmiştir.

 

Kesin sonuçlar Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi (ATÖSİS) adresinde yayımlanmış olup itiraz süresi sonrası 2022 Yılı Faaliyetleri Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Sonuç Listesi için TIKLAYINIZ.

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

2022 Yılı Faaliyetleri Akademik Teşvik Ödeneğinden Yararlananların Unvanlara Göre Dağılımı

UNVAN

Toplam Sayı
(31/12/2022)

Akademik Teşvik Ödeneğinden Yararlananların Sayısı

Oran (%)

Profesör

49

36

73,47

Doçent

87

74

85,06

Doktor Öğretim Üyesi

206

80

38,83

Öğretim Görevlisi

104

11

10,58

Araştırma Görevlisi

109

8

7,34

TOPLAM

555

209

37,66