14 Şubat 2020

Gösterim: 515

2019 Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Sonuçları

Üniversite Adı Kuruluş Tarihi Öğretim Elemanı Sayısı
(31/12/2019)
Akademik Teşvik Ödeneği Alacak
Öğretim Elemanı Sayısı
Oran (%)
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 23 Nisan 2015 352 85 24,1

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneğinden Yararlananların Unvanlara Göre Dağılımı

UNVAN Toplam Sayı 
(31/12/2019)
Akademik Teşvik Ödeneğinden
Yararlananların Sayısı
Oran (%)
Profesör 26 19 73,0
Doçent 34 19 55,8
Dr. Öğr. Üyesi 119 42 35,2
Öğretim Görevlisi 86 2 2,3
Araştırma Görevlisi 87 3 3,4
TOPLAM 352 85 24,1

 

27 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” ve 17 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca incelenerek ilan edilen sonuçlara karşı yapılan itirazlara itirazlara ilişkin başvurular incelemiş olup söz konusu Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Sonuç Listesinin ekte belirtilen şekilde kabulüne karar verilmiştir.

 

07-13 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan itirazlar sonrası 2019 Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Sonuçları Listesi için TIKLAYINIZ.