04 Nisan 2020

Gösterim: 19197

2019–2020 Eğitim–Öğretim Yılı Bahar ve Yaz Dönemleri Eğitim-Öğretim Süreçlerine İlişkin Senato Kararı

Küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Pandemi” olarak ilan edilen olağanüstü durum karşısında Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız sürecin başından itibaren gerekli tedbirleri almakta ve uygulanmasını başarıyla sürdürmektedir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) da sürecin eğitim ve öğretime muhtemel olumsuz etkilerini önlemek, eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almakta ve etkin bir şekilde uygulamaktadır.

Yükseköğretim Kurulumuzun 19.03.2020 tarihli toplantısında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak üzere almış olduğu kararlar çerçevesinde Üniversitemiz Senatosu’nun 01.04.2020 tarihinde Bahar ve Yaz Dönemleri eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin olarak almış olduğu kararlar aşağıda yer almaktadır: U

 • Ara Sınav (Vize), Yıl Sonu (Final), Bütünleme, Tek Ders Sınavları: Ara Sınav (Vize), Yıl Sonu (Final), Bütünleme, Tek Ders sınavları, güncellenen Akademik Takvim ’de belirtilen tarihlerde yüz yüze yapılacaktır. Ancak şartlar iyileşmez ise, Senato kararı ile bu sınavlar online olarak yapılabilecektir. Sadece Lisansüstü Programlarda Ara Sınav (Vize) yerine Ödev Uygulaması geçerli olacaktır.

 

 • Ara Sınavların (Vize) Yapılış Şekli ve Sınıf Geçme Notuna Katkısı: Önlisans ve Lisans Programlarında, Ara Sınavlar (Vize) ve Yıl Sonu (Final) sınavları aynı gün yapılacaktır. Birinci oturumda ilk 7 haftanın müfredatından Ara Sınav (Vize) yapılacaktır. İkinci oturumda ise, dönem/yıl müfredatının tamamından Yıl Sonu (Final) Sınavı yapılacaktır. Ara Sınav (Vize) Mazeret Sınavları, Bütünleme Sınavları ile aynı oturumlarda yapılacaktır. Ara Sınavın (Vize) sınıf geçme notuna katkısı, her zaman olduğu gibi %40 olacaktır.

 

 • Uygulamalı Dersler: Laboratuvar, İşyeri Uygulaması, Mesleki Uygulamalı Dersler, İşbaşı Uygulamalı Eğitim, Staj, İntörnlük Uygulaması gibi uygulamalı olarak yapma zorunluluğu olan dersler, uzaktan öğretim yöntemi ile yapılamaması durumunda, yaz ayları içerisinde yoğunlaştırılmış telafi programı uygulanarak yapılacaktır.   Yoğunlaştırılmış uygulama eğitimi akademik takvimi, ilgili birimlerin web sayfalarında duyurulacaktır.

 

 • Yaz Öğretimi: Güncellenen Akademik takvimde belirlenen tarih aralığında Yaz Öğretimi devam edecektir. Ne var ki, salgından dolayı koşulların Üniversitemizde Yaz Öğretiminin yapılmasına imkân vermemesi halinde Yaz Öğretimi yapılamayacaktır.

 

 • Devam Şartı: Haftalık her bir ders için bir kez sisteme girilmesi, ders eğitmeni tarafında yüklenen dokümanların incelenmesi, senkron derse katılmak veya katılamayanların asenkron dersleri izlemeleri, devam şartını sağlamak için yeterli olacaktır. Sistemdeki raporlarda öğrencinin yapmış olduğu bütün işlemler kayıt altına alınmaktadır.

 

 • Kayıt Dondurma: Üniversitemizde Önlisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyde kayıtlı olup Bahar Yarıyılında kayıtlarını dondurmak isteyen öğrencilerimiz https://obs.bandirma.edu.tr/ adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile girerek "Başvuru İşlemleri” “Kayıt Dondurma Başvuru" menüsünden işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Ayrıntılar için Tıklayınız…

 

 • Lisansüstü Sınav ve Kurullar: Lisansüstü tez çalışmaları kapsamında, Tez Konusu Belirleme ve Tez İzleme Komite Toplantıları çevrimiçi konferans sistemi ile yapılabilecektir. Tez Savunma ve Yeterlilik Sınavları 22 Haziran 2020 tarihinden itibaren yüz yüze yapılacaktır.

 

 • Tez Teslim Tarihi: Azami süreyi dolduranlar için 2019-2020 Bahar Yarıyılı tezlerin son teslim tarihi 17 Temmuz 2020 olarak belirlenmiştir.

 

 • Katkı Payları: Katkı payları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46/b maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun’un 7’nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir. Yine geri ödenmesi ya da alınmaması hususu Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenmektedir.

 

 • Mezuniyet Töreni: Güncellenen Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapılacaktır. Ancak, şartlar iyileşmez ise tören ileri bir tarihe ertelenebilir.

 

 • Akademik Takvim: Güncellenmiş Akademik Takvim, Üniversitemiz websitesinde ve ilgili birimlerin websitelerinde 07.04.2020 tarihinde ilan edilecektir.

 

Sevgili öğrencilerimiz, Üniversitemiz, 23 Mart 2020 tarihinde uzaktan öğretim sistemine ilk geçen ve dersleri online (senkron) ve offline (asenkron) olarak yürüten üniversiteler arasında yer almıştır. İçinden geçmekte olduğumuz bu zorlu süreçte sizden öncelikli beklentimiz sağlığınıza gerekli özeni göstermeniz ve ardından uzaktan öğretim faaliyetlerine eksiksiz ve düzenli olarak katılmanız, derslerinizi online olarak takip etmenizdir. Hepinize derslerinizde başarılar ve sağlıklı yarınlar diliyoruz.

 


Fotoğraflar