Tarih: 08 Kasım 2018

Gösterim: 385

Üniversitemizin Paydaşı Olduğu “II. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi”nin Açılışı Şanlıurfa’da Gerçekleştirildi

Turizm ve kültürel miras üzerine yapılan çalışmaların detaylarının ve sonuçlarının paylaşılması amacıyla her yıl düzenli olarak yapılması planlanan “Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi”nin ikincisi, üniversitemizin paydaşlığında ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  ile Şanlıurfa Belediyesi'nin ev sahipliğinde Şanlıurfa'da başladı. Kongreyi MSKÜ. Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Dr. Zekeriya Bingöl’ün Koordinatörlüğünde gerçekleşti. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kongre Salonu’nda yapılan açılışa, Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile beraber Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Çiğdem, Moğolistan Khovda Üniversitesi’nden Prof. Dr. Khinalhan Jylkhyaidar ve Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Başkanı Prof. Dr. İsmail Haciyev ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu katıldı.

 

Türkiye, Azerbaycan, Nahcivan, Kazakistan, İran, Arnavutluk, Moğolistan gibi ülkelerden akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleşen “II. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi”nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, “Turizm, bir tek Turizm Bakanlığının meselesi değildir. Birçok bakanlığın el birliği ile hareket etmesi gereken bir meseledir. Bakanlıklar ve her ilin valisi ile koordineli çalışarak Türkiye'yi bir turizm ülkesi yapabiliriz. Var olan bütün kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bu topraklar, dünyanın en büyük turizm ülkesi olmayı hak ediyor. Çok kısa bir sürede turizm konusunda Türkiye dünyanın ilk üçü içerisine girecektir. Turizm bir endüstridir ve orada çok büyük bir refah üretebiliriz” dedi.

 

Açılışta söz alan Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir, “Turizm sadece ticari aktivitelerin toplamından oluşan bir olgu değil, aynı zamanda turistik destinasyonların sahip oldukları kendilerine özgü kültürel değerlerin tanıtılmasında ve sürdürebilirliğinin sağlanmasında önemli bir araç konumundadır. Günümüzde farklı kültürleri tanıyıp öğrenmek, bu kültürlerin kendine has özelliklerini yerinde deneyimlemek ve geçmişte yaşamış toplumlardan izler aramak önemli seyahat motivasyonları haline gelmiştir. Bir başka deyişle, destinasyonların geçmişten günümüze sürdürdükleri kültürel miras unsurları, bugün turizmin en önemli kaynaklarından biridir. Dolayısıyla, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi’nin, ülkemizin sahip olduğu kültürel miras unsurlarının tanınması ve bu unsurların özgün turistik ürünlere dönüştürülerek sürdürülebilirliklerine katkı sağlanması açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu vurgulamak isterim. Kültürel mirasa dair farkındalık oluşturmanın ve bu mirası korumanın en iyi yollarından biri, hiç şüphesiz turizmdir. Turizm sayesinde hem kültürel mirasın ve geleneğin korunmasına dair bilinci geliştirme imkânı doğmakta, hem de turizmin sağladığı ekonomik kazanımlardan işletmeler bazında ya da bölgesel bazda yararlanmak mümkün olmaktadır. Kitle turizminin ekonomik etkisinin istenilen düzeyde olmaması ve sadece kıyı bölgelerde yaşanan yoğunluğun, başta doğal çevre üzerinde olmak üzere çeşitli olumsuz etkilere sebebiyet vermesi, kültür turizminin giderek büyüyen bir pazar olarak öneminin artmasına yol açmıştır. Kültüre dayalı turizm hareketleri, turizmin bölgede 12 aya yayılmasını sağlayarak turizm işletmelerinin doluluk oranlarını yükseltmekte, yerel üreticilerin turizm pastasından daha fazla pay almasını sağlamakta ve istihdam oranlarını artırmaktadır. Bugün birçok destinasyon için kültür turizmi, hem ekonomik gelişmenin başlıca ana kaynağı olarak görülmekte, hem de küreselleşme karşısında yerel kimliğin korunmasında yükselen bir değer olarak öne çıkmaktadır. Kültürel mirasın turizmle ilişkisi, belirli bir bölgenin sahip olduğu tarihi eserler, arkeolojik değerler, ibadet yerleri, müzeler, mimari yapı gibi somut kültürel miras unsurları ile geleneksel el sanatları, sözlü gelenekler, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, yerel mutfak kültürü, ritüeller, etkinlikler gibi somut olmayan kültürel miras unsurlarının bir turistik ürün olarak turistlere sunulmasıyla başlamaktadır. Nostalji ve otantiklik arayışında olan kültür turistleri, geçmişte yaşamış olan toplumlardan izler bulmak amacıyla bu ürünleri talep etmektedir. Ancak burada üzerinde önemle durulması gereken konu, bu kültürel miras unsurlarının aslına uygun bir şekilde, orijinalliklerinin bozulmadan turistlere sunulmasıdır. Aslına uygun olmadan bir turizm ürününe dönüştürülen kültürel miras unsurları, hem kültürümüzün yanlış tanıtımına yol açmakta, hem de bu unsurların özgün halleriyle gelecek nesillere aktarımını sekteye uğratmaktadır. Miras değerlerimiz, gerekli bilimsel araştırmalar yapılarak, yöredeki kaynak kişilerle görüşülerek, konuyla ilgili uzmanlar ve akademisyenlerle işbirlikleri yapılarak özgün biçimleriyle turizme entegre edilmelidir. Bu noktada sektör-akademi işbirliğinin rolü yadsınamaz. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi ve benzeri bilimsel etkinlikler de bu işbirliğinin önünü açacak ve kültürel miras değerlerimizin farkındalığını artıracaktır.” dedi.

 

Kongrenin öneminden bahseden Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir, “UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alınan Göbeklitepe’siyle; Halfeti’siyle; dünyanın ilk bilim merkezlerinden biri olan ve ilk üniversitenin kurulduğu Harran’ıyla; Balıklı Gölü’yle; camileri, medreseleri, kiliseleri, antik kentleri, hanları ve tarihi yapılarıyla; gelenekleri, görenekleri, mimarisi, el sanatları ve mutfak kültürüyle tarihin her döneminden izler bulmanın mümkün olduğu ‘Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da düzenlenen bu kongrenin paydaşı olmaktan mutluluk duymaktayız.” diye konuştu.

 

Farklı ülkelerden bilim insanlarının bir araya geldiği ve üç gün boyunca devam edecek kongrenin konu başlıkları, Kültürel Miras ve Önemi, Kültürel Miras Turizmi ve Kültür Turist, Kültürel Miras Destinasyonlarında Rekabet, Kültürel Miras Yönetimi ve Mevzuatı, Türkiye’nin Kültürel Mirası ve Turizmdeki Yer, Dünya’nın Kültürel Mirası ve Turizmdeki Yeri, Türkiye’deki Kültür Turizmi Potansiyeli ve Geleceği, Dünya’daki Kültür Turizmi Potansiyeli ve Geleceği, Türkiye’de Kültürel Miras Turizmi Endüstrisi, Dünya’da Kültürel Miras Turizmi Endüstrisi, Dünya Kültürel Miras Listesi ve Türkiye, Evrensel Değerler Açısından Kültürel Miras ve Turizm, Dini Değerler Açısından Kültürel Miras ve Turizm, Turizm Pazarlamasında Kültürel Mirasın Yeri, Kültür Turizmi ve Önemi, Kültür Turizminde Planlama, Arkeolojik Alan Yönetimi, Anadolu Arkeolojisi ve UNESCO, UNESCO Kriterleri ve Türkiye Mirası, Müzecilik ve Sergileme, Akdeniz Uygarlıkları Sanatı, Mutfak Kültürü ve Turizm, Kültürel Sanatlar Ve Turizm, Kültürel Antropoloji, Turizm ve Toplum Kültürü, Turizm ve Kültürel Değişim ile Kentsel ve Çevresel Koruma’dır.


Fotoğraflar