ETKİNLİKLER

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Başlama Tarihi: 15 Kasım 2018     Saat: 10:00

Konum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi    

Düzenleyen: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Açıklama:

Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) faaliyetleri, toplumun refahı, sosyal uyumu, sosyal yardım ve sosyal koruma gibi alanlarda ortaya çıkan meselelere çözümler üretmek üzere  tasarlanmaktadır. Kar amacı gütmeden faaliyetlerini yerine getiren Sivil Toplum Kuruluşları, günümüz toplumlarında çoğulculuk teorisi kapsamında önemli bir paydaş olarak görülmektedir. Sivil Toplum Kuruluşları’nın toplumsal meselelere karşı ürettikleri çözümler de başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere birçok çevrede takip edilmekte ve model alınmaktadır. 

Üniversitemizin Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi ile birlikte düzenleyeceği “IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi”  15-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenecektir. Geleneksel olarak yürütülen kongrenin ana teması Göç ve Toplum iken, “Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar), STK’lar ve Göç, STK’ların Entegrasyon Politikalarında Rolü, STK’lar ve Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Yönelik Uygulamalar, Değişen Sosyo-ekonomik yapıda STK’lar, STK Ekonomisi, Sivil Toplumun Dönüşümü, Günümüzde STK’ların Rolleri, Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeliler, Göç ve Emek Piyasaları (İstihdam, Kayıtdışılık, İşsizlik) Göçün Sosyal Yapı Üzerindeki Etkisi, Göç ve Sosyal Dışlanma, Göç ve Kentleşme, Beyin Göçü ve Kalkınma, İç ve Dış Göç Hareketleri, Yasadışı Göç Hareketleri, AB’nin Göç Politikaları, Göç ve girişimcilik, Göçün ekonomik belirleyicileri, Göç, ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma, Göç ve teknoloji transferi, Göç ve beşeri sermaye, Göç ve Maliye Politikaları (Vergi, kamu harcamaları, bütçe, borçlanma) Göç ve Gelir Dağılımı ve Göçlerin Bölgelerarası Gelişmeler Üzerine Etkisi” ise kongrenin alt başlıklarıdır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

27 Kasım 2019

İşletme ve Ekonomi Topluluğumuz Tarafından "Zero To One" Etkinliği Düzenleniyor

Tarih: 27 Kasım 2019

Saat: 00:00

Yer: Merkez Yerleşke Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu

27 Kasım 2019

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğumuz Tarafından SGK Uzmanı Ali Duman'ın Katılımı İle Konferans Düzenleniyor

Tarih: 27 Kasım 2019

Saat: 00:00

Yer: Merkez Yerleşke Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu

10 Ekim 2019

Üniversitemizde "Halit Refiğ'siz Geçen 10 Yıl" Paneli Düzenleniyor

Tarih: 10 Ekim 2019

Saat: 14:00

Yer: Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu

06 Ekim 2019
05 Ekim 2019
04 Ekim 2019

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Camii Temel Atma Töreni Gerçekleşiyor

Tarih: 04 Ekim 2019

Saat: 16:00

Yer: Merkez Yerleşkemiz

04 Ekim 2019
03 Ekim 2019

Geleneksel Aşure Günü Etkinliğine Tüm Öğrencilerimiz ve Personelimiz Davetlidir

Tarih: 03 Ekim 2019

Saat: 14:00

Yer: Merkez Yerleşkemiz bahçesinde