ETKİNLİKLER

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Tarih: 15 Kasım 2018     Saat: 00:00

Yer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi    

Düzenleyen: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Açıklama:

Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) faaliyetleri, toplumun refahı, sosyal uyumu, sosyal yardım ve sosyal koruma gibi alanlarda ortaya çıkan meselelere çözümler üretmek üzere  tasarlanmaktadır. Kar amacı gütmeden faaliyetlerini yerine getiren Sivil Toplum Kuruluşları, günümüz toplumlarında çoğulculuk teorisi kapsamında önemli bir paydaş olarak görülmektedir. Sivil Toplum Kuruluşları’nın toplumsal meselelere karşı ürettikleri çözümler de başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere birçok çevrede takip edilmekte ve model alınmaktadır. 

Üniversitemizin Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi ile birlikte düzenleyeceği “IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi”  15-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenecektir. Geleneksel olarak yürütülen kongrenin ana teması Göç ve Toplum iken, “Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar), STK’lar ve Göç, STK’ların Entegrasyon Politikalarında Rolü, STK’lar ve Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Yönelik Uygulamalar, Değişen Sosyo-ekonomik yapıda STK’lar, STK Ekonomisi, Sivil Toplumun Dönüşümü, Günümüzde STK’ların Rolleri, Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeliler, Göç ve Emek Piyasaları (İstihdam, Kayıtdışılık, İşsizlik) Göçün Sosyal Yapı Üzerindeki Etkisi, Göç ve Sosyal Dışlanma, Göç ve Kentleşme, Beyin Göçü ve Kalkınma, İç ve Dış Göç Hareketleri, Yasadışı Göç Hareketleri, AB’nin Göç Politikaları, Göç ve girişimcilik, Göçün ekonomik belirleyicileri, Göç, ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma, Göç ve teknoloji transferi, Göç ve beşeri sermaye, Göç ve Maliye Politikaları (Vergi, kamu harcamaları, bütçe, borçlanma) Göç ve Gelir Dağılımı ve Göçlerin Bölgelerarası Gelişmeler Üzerine Etkisi” ise kongrenin alt başlıklarıdır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

15 Kasım 2018

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Tarih: 15 Kasım 2018

Saat: 00:00

Yer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

17 Ekim 2018

INCSOS III [3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi]

Tarih: 17 Ekim 2018

Saat: 00:00

Yer: Özbekistan

12 Ekim 2018

"Medeniyetin Cümle Kapısı" Konferansı - Prof. Dr. Mim Kemal Öke

Tarih: 12 Ekim 2018

Saat: 00:00

Yer: Rektörlük Konferans Salonu

01 Ekim 2018

Adalet Meslek Yüksekokulu Açılış Töreni

Tarih: 01 Ekim 2018

Saat: 00:00

Yer: Rektörlük Konferans Salonu

27 Eylül 2018

Aşure Dağıtımı Etkinliği

Tarih: 27 Eylül 2018

Saat: 00:00

Yer: Tüm Yerleşkeler

17 Eylül 2018

Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu

Tarih: 17 Eylül 2018

Saat: 00:00

Yer: Merkez Yerleşke

17 Eylül 2018

2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni

Tarih: 17 Eylül 2018

Saat: 00:00

Yer: Rektörlük Konferans Salonu

20 Nisan 2018
16 Nisan 2018

Prof. Dr. Kerem Alkin Üniversitemizde "Geleceğin Ekonomistlerine Bir Fikir" Verecek

Tarih: 16 Nisan 2018

Saat: 00:00

Yer: Rektörlük Konferans Salonu

16 Şubat 2018

Hemşirelik Nedir? Ne Değildir?

Tarih: 16 Şubat 2018

Saat: 11:00

Yer: Rektörlük Konferans Salonu