15 Ağustos 2018

Gösterim: 1035

YÖK - Yabancı Dil Eğitim Bursu Duyurusu

Üniversitemizde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrosunda görev yapan 2 öğretim elemanımıza; yabancı dil seviyesini yükseltmek için yurtdışında katıldıkları yabancı dil kursu giderlerinin desteklenmesi amacıyla burs verilecektir. Başvuru Şartları, Değerlendirme Hususları ve İstenen Evraklar aşağıda belirtilmiştir.

Başvurular ıslak imzalı olarak 17 Ağustos 2018 tarihi mesai bitimine kadar görev yapmakta olduğunuz birime şahsen yapılacaktır. Bu kapsamda söz konusu bursun Üniversitemiz bünyesinde dağıtımına ilişkin takvim şu şekildedir:

 

Başvuru Takvimi:

Başvuru

02 – 17 Ağustos 2018

Sonuçların birimler tarafından değerlendirilmesi

27 – 28 Ağustos 2018

Sonuçların birimler tarafından Rektörlüğe teslimi

29 Ağustos 2018

Sonuçların Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesi

29 Ağustos - 7 Eylül 2018

 

Başvuru Şartları:

1) T.C. vatandaşı olmak,

2) Doktora derecesine sahip olmak,

3) Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi veya Dr. Öğretim Üyesi kadrolarından birinde çalışıyor olmak,

4) Başvuru sırasında, akademik kadrolardaki toplam hizmet süresi en az 3 yıl olmak,

5) Son beş yıl içinde aldığı yabancı dil puanının en az elli veya en fazla altmış dört puan olduğunu belgelendirmek,

6) Başvuru sahibinin 5. maddede belgelendirdiği yabancı dilin eğitimini veren bir dil kursundan, en az iki en fazla altı ay süreyle kabul aldığını ve toplam kurs ücretini belgelendirmek,

7) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

 

Değerlendirme Hususları:

Değerlendirme, adayın yabancı dil puanı ve akademik faaliyet puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

Değerlendirme Puanı=(Yabancı Dil Puanı + Akademik Faaliyet Puanı)/2

 

Akademik Faaliyet Puanı: Üniversitelerarası Kurulun, farklı alanlar için tanımladığı doçentlik başvuru şartları çalışması esas alınarak belirlenecek puandır. Beyan edilen puanlar ilgili birimler ve kurullarca kontrol edilecek ve Akademik Faaliyet Puanı belirlenecektir.

 

İstenen Evraklar:

1- Başvuru Formu

2- Yabancı dil puanını gösterir (kontrol kodlu) belge.

3- Dil kursundan kabul aldığını ve toplam kurs ücretini gösterir belge.

4- Akademik Faaliyet Tablosu çıktısı.

5- Puan Tablosunda belirtilen faaliyetleri içerir elektronik dosya. (Dosya elektronik ortamda cd/dvd veya usb bellek olarak teslim edilecektir. Dosyada eserler pdf formatında yer almalıdır. Ayrıca fiziki dosya alınmayacaktır.)

6- Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-devlet çıktısı beyan edilebilir)

 

BAŞVURU FORMU

USUL VE ESASLAR