03 Ekim 2018

Gösterim: 400

Üniversitemizin de Paydaşı Olduğu “IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi” 15-17 Kasım 2018 Tarihleri Arasında Çanakkale’de Düzenleniyor

Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) faaliyetleri, toplumun refahı, sosyal uyumu, sosyal yardım ve sosyal koruma gibi alanlarda ortaya çıkan meselelere çözümler üretmek üzere  tasarlanmaktadır. Kar amacı gütmeden faaliyetlerini yerine getiren Sivil Toplum Kuruluşları, günümüz toplumlarında çoğulculuk teorisi kapsamında önemli bir paydaş olarak görülmektedir. Sivil Toplum Kuruluşları’nın toplumsal meselelere karşı ürettikleri çözümler de başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere birçok çevrede takip edilmekte ve model alınmaktadır. 

Üniversitemizin Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi ile birlikte düzenleyeceği “IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi”  15-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenecektir. Geleneksel olarak yürütülen kongrenin ana teması Göç ve Toplum iken, “Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar), STK’lar ve Göç, STK’ların Entegrasyon Politikalarında Rolü, STK’lar ve Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Yönelik Uygulamalar, Değişen Sosyo-ekonomik yapıda STK’lar, STK Ekonomisi, Sivil Toplumun Dönüşümü, Günümüzde STK’ların Rolleri, Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeliler, Göç ve Emek Piyasaları (İstihdam, Kayıtdışılık, İşsizlik) Göçün Sosyal Yapı Üzerindeki Etkisi, Göç ve Sosyal Dışlanma, Göç ve Kentleşme, Beyin Göçü ve Kalkınma, İç ve Dış Göç Hareketleri, Yasadışı Göç Hareketleri, AB’nin Göç Politikaları, Göç ve girişimcilik, Göçün ekonomik belirleyicileri, Göç, ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma, Göç ve teknoloji transferi, Göç ve beşeri sermaye, Göç ve Maliye Politikaları (Vergi, kamu harcamaları, bütçe, borçlanma) Göç ve Gelir Dağılımı ve Göçlerin Bölgelerarası Gelişmeler Üzerine Etkisi” ise kongrenin alt başlıklarıdır.


Fotoğraflar