27 Kasım 2018

Gösterim: 348

Üniversitemizin Yeni Akademik Dergileri Yayın Hayatına Başladı

Üniversitemizde yayın hayatına devam eden Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (YEAD-JMER)’nin yanı sıra yeni akademik dergiler de üniversitemiz bünyesinde yayın hayatına başladı. 

Üniversitemizde Akıllı Ulaşım Sistemleri Dergisi (AUSUD-JITSA), Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi (SABAD-JHSR), Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SAD-SSJR) ve Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi (UİD-JIRD) dergileri yayın hayatına başladı. Yayın hayatına yeni başlayan dergilerimizle birlikte üniversitemizin akademik yayında olan toplam dergi sayısı beş olmuştur.

Üniversitemiz Akıllı Ulaşım Sistemleri Dergisi (AUSUD-JITSA), mühendislik, teknik bilimler, temel bilimler ve sosyal bilimlerin lojistik, ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarını ilgilendiren yapısıyla bilim dünyasına önemli katkı sağlayacaktır.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi (SABAD-JHSR), beslenme ve diyetetik, çocuk gelişimi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, odyoloji, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, spor bilimleri ve diğer sağlık alanlarındaki özgün araştırma ve güncel çalışmaları ilgilendiren alanları kapsamaktadır.

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SAD-SSJR) ise sosyal bilimler alanını ilgilendiren konularda yayın yapan bir dergidir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır.

Uluslararası ilişkiler ve diplomasi birbirinden ayrılamaz bir bütünün iki parçasıdır. Uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde yer alan çoğu konu diplomasi ışığında ele alınmakta, en başta gelen politik, ekonomik konular uluslararası ilişkiler ve diplomasinin birlikte hareket etmesi ile açıklanmakta ya da çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu nedenle derginin adının Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi (UİD-JIRD)  olmasına karar verilmiştir. Derginin uluslararası ilişkiler, diplomasi, ekonomi, temel bilimler ve sosyal bilimlerin, siyaset, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örgütler, hukuk, uluslararası hukuk gibi alanları ile alakalı olarak bilim dünyasına önemli katkı yapması beklenmektedir.


Fotoğraflar