28 Aralık 2018

Gösterim: 337

Üniversitemiz Tarafından 2-3 Mayıs Tarihleri Arasında Merkez Yerleşkemiz’de “Uluslararası XI. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu” Düzenleniyor

“Uluslararası XI. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu” 2-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında üniversitemiz tarafından Merkez Yerleşkemiz’de düzenleniyor.
“Uluslararası Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu”nun amacı, deniz ticareti tarihi çalışmaları için uluslararası akademik bir tartışma zemini oluşturmaktır. Sempozyum, tarihsel süreçte Türklerin bulunduğu coğrafyanın farklı bölgelerinde deniz ticaretinin nasıl bir gelişme gösterdiği ve bölgeler arası ve uluslararası ticaret faaliyetleri, güzergâhları ve emtianın mübadelesinin tarihteki rolünü akademik tartışmaya açmayı amaçlamaktadır. Sempozyum ayrıca, deniz ticareti tarihi araştırmalarında yöntem ve kaynak sorunu üzerine yapılacak tartışmalarla bu alana metodolojik bir katkı sağlamayı da hedeflemektedir.

Sempozyumun ana teması ise “Güney Marmara Limanları ve Adalar” olacaktır. Tarih boyunca Akdeniz ile Karadeniz arasındaki transit güzergâhta bulunan, aynı zamanda Güney Marmara hinterlandında üretilen emtianın İstanbul, Trakya ve Balkan limanlarına aktarımını sağlayan başta Bandırma limanı olmak üzere, Güney Marmara sahilindeki limanların ve bu civardaki adaların deniz ticareti tarihindeki yerini değerlendiren tarih, iktisat, arkeoloji, hukuk ve sosyoloji gibi alanlardan da bildirilerin bir araya getirilmesiyle inter-disipliner bir bakış açısı ile daha zengin bilgi paylaşımı ve akademik sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir. Bu ana tema dışında diğer konu başlıklarına uygun akademik bildiri özetleri de kabul edilecektir. Özet göndermek için son tarih 27 Ocak 2019 iken kabul edilen bildirilerin duyuru tarihi ise 10 Şubat 2019’dur.

Düzenlenecek olan sempozyumun konuları,  deniz ticaret tarihinin kaynakları, deniz ticaret tarihine yeni yaklaşımlar, Osmanlı öncesi deniz ticareti, Osmanlı dönemi deniz ticareti, cumhuriyet devri deniz ticareti, uluslararası deniz ticareti, deniz ticaret hukuku, denizlerde ticaret ağları, deniz taşımacılığı, deniz ulaşımı, liman şehirleri, deniz ticareti ve kültürel etkileşim, ticareti yapılan emtia, izn-i sefine ve boğaz geçişleri, deniz ticareti organizasyonu ve kurumlar, şirketler, konsoloslar ve temsilciler, aracı kişi ve kurumlar, tüccarlar, sigortacılık, gümrükler ve antrepolar, liman işletmeciliği ve liman hayatı, karantina uygulamaları, ticaret mektepleri, korsanlık hareketleri, hukuku ve etkileri, balıkçılık, gemi kazaları ve batıklar, haritalar-portolanlar ve deniz coğrafyası olacaktır.

“Uluslararası XI. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu”  hakkında detaylı bilgi https://tdtt2019.bandirma.edu.tr/  internet adresinde yer almaktadır.