04 Aralık 2018

Gösterim: 299

Üniversitemiz, İstanbul Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi İş Birliği ile 6-7 Aralık Tarihlerinde Merkez Yerleşkemiz'de “II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu” (ISEFE) Düzenleniyor

Üniversitemiz Merkez Yerleşkesi’nde düzenlenecek olan “II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu”nun açılış töreni 6 Aralık Perşembe günü saat 14.00’da Rektörlük Konferans Salonumuz’da gerçekleştirilecektir. İki gün sürecek olan sempozyumun “2019 Yılında Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler ve Fırsatlar” konulu açılış oturumuna, Rumeli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Gökçen, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna ve Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent konuşmacı olarak katılacaktır.

 

Dünyanın çeşitli ülkelerinden araştırmacıları, araştırmalarını ve fikirlerini sunmak, tartışmak ve ileriye dönük iş birliği imkanları yaratacak bir araştırma ağı oluşturmak için bir araya getirmeyi amaçlayan sempozyumun başlıca konuları, bilgi ekonomisi, enerji ekonomisi, kamu ekonomisi, mutluluk ekonomisi, sağlık ekonomisi, tarım ekonomisi, turizm ekonomisi, uluslararası ticaret, uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi, ekonomik kriz, para ve maliye politikaları, bankacılık, davranışsal finans, finansal risk yönetimi, girişimcilik, İslami finans, menkul kıymet değerlemesi, örgütsel davranış, pazarlama, sosyal girişimcilik, toplam kalite yönetimi, finansal piyasalar, türev piyasalar, firma değerlemesi, muhasebe standartları, kriz yönetimi, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, reklam yönetimi, tüketici davranışları, portföy yönetimi, istatistiksel analiz, panel veri analizi, yöneylem araştırmaları, doğrusal zaman serileri analizi, doğrusal olmayan zaman serileri, uygulamalı ekonometri, çok değişkenli istatistik, mekansal ekonometri, mikro ekonometri, makro ekonometri, finansal ekonometri, yapay sinir ağları, veri madenciliği ve sayısal yöntemlerdir.

 

Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.


Fotoğraflar