03 Şubat 2019

Gösterim: 845

Üniversitemiz 2019 Yılı Yemek Ücretleri Güncellemesi Hakkında

2019 yılı için güncellenen yemek ücretleri, 4 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Misafir

11,25 TL

Kadrolu İşçi 

11,25 TL

Prof. Dr. – Doç. Dr. 

6,50 TL

Dr. Öğr. Üyesi - Öğr. Gör -  Araş. Gör.

6,50 TL

Daire Bşk. – Fakülte Sek.

6,50 TL

Doktor – Hemşire 

6,50 TL

Yüksekokul Sek. – Şube Müdürü

6,00 TL

Memur

5,75 TL

Öğrenci

2,50 TL