28 Ocak 2019

Gösterim: 1359

Üniversitemiz 2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Sonuçları Hakkında Duyuru

Üniversite Adı

Kuruluş Tarihi

Öğretim Elemanı Sayısı
(31/12/2018)

Akademik Teşvik Ödeneği Alacak
Öğretim Elemanı Sayısı

Oran (%)

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

23 Nisan 2015

248

62*

25,0

 

 

 

 

*29 Ocak-4 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan İtirazlar sonrası güncellenmiştir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneğinden Yararlananların Unvanlara Göre Dağılımı 2019

UNVAN

Toplam Sayı 
(31/12/2018)

Akademik Teşvik Ödeneğinden
Yararlananların Sayısı

Oran (%)

Profesör

24

17

70,8

Doçent

23

18

78,2

Dr. Öğr. Üyesi

73

21

28,7

Öğretim Görevlisi

68

2

2,9

Araştırma Görevlisi

60

4

6,6

TOPLAM

248

62*

25,0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*29 Ocak-4 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan İtirazlar sonrası güncellenmiştir.

27 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği hükümleri gereğince Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından Rektörlüğümüze gönderilen başvuru dosyaları ve değerlendirme kararları incelemiş olup söz konusu Akademik Teşvik Ödeneği Sonuç Listesinin ekte belirtilen şekilde kabulüne karar verilmiştir.

NOT: Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına karşı 29 Ocak-04 Şubat 2019 tarihleri arasında yazılı olarak Rektörlük Evrak Kayıt birimine itiraz edilebilir. İtirazlara ilişkin Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonun vereceği kararlar kesindir.

2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Sonuç Listesi için tıklayınız...