31 Temmuz 2019

Gösterim: 396

Ulusal Koordinatörlüğünü KOSGEB’in Üstlendiği COSME Programı’na Başvurular Devam Ediyor

Avrupa Birliği’nin EU 2020 adını verdiği, 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ İçin Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin %90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda AB tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan ve kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur.

 

Ulusal koordinatörlüğünü KOSGEB’in üstlendiği ve son katılım tarihi 26.09.2019 olan COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği) programı ile ilgili proje başvurusunda bulunmak isteyen akademik personelimiz, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü Doç. Dr. Celil Aydın'dan destek alabilir ya da ekte yer alan linkten detaylı bilgilere ulaşabilir.

 

http://cosme.kosgeb.gov.tr/Content/Documents/KatalogBrosur/Katalog.pdf 

 

 


Fotoğraflar