04 Şubat 2019

Gösterim: 3556

28.12.2018 Tarihli Öğretim Elemanı İlanları Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz çeşitleri Birimlerine öğretim elemanı alımına ilişkin 28 Aralık 2018 tarihli ve 30639 ayılı Resmi Gazetede ve Üniversitemiz internet sayfasında duyurulan öğretim elemanı kadrolarına ait Değerlendirme Sonuçları ilan edilmiş olup sonuçlara aşağıdaki dosyalardan erişilebilmektedir.

Atanmaya hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 19 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar atanmaya hak kazandıkları Birime şahsen veya posta ile teslim etmek zorundadır.

Atanmaya İlişkin Gerekli Belgeler:

1-) Atanma Talep Dilekçesi
2-) Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri (Lisans ve varsa Lisansüstü) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı denklik belgesi)
3-) Lisans Transkripti (Aslı) (ve varsa Lisansüstü)
4-) Öğrenci Belgesi (Aslı) (varsa)
5-) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı
6-) Askerlik Şubesinden Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Erkek adaylar için)
7-) 8 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)
8-) İkametgah
9-) Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)
10-) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.) (Tıklayınız)
11-) Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır) (Tıklayınız)
12-) Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. Kurumlarının Personel/İnsan Kaynakları Biriminden temin edilebilir.)
13-) Tecrübe Belgeleri ve SGK dökümü (Islak imzalı ve kurumsal kaşeli)(varsa)

-Onaylı ve/veya ıslak imzalı istenen belgelerde Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.
-Belgelerin herhangi bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir.
-Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.
-Başvuru sırasında istenen şartlarda belge gönderilmesi durumunda istenen belgenin yeniden teslim edilmesine gerek bulunmamaktadır.
-Teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.
-Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 

İlan Sıra

Kadro Unvanı

Birim/Bölüm/ABD/Pr.

201801

Arş. Gör.

Denizcilik Fak./Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Böl./Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ABD

201802

Arş. Gör.

Denizcilik Fak./Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Böl./Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ABD

201803

Arş. Gör.

Denizcilik Fak./Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Böl./Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ABD

201804

Arş. Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak./Ekonometri Böl./İstatistik ABD

201805

Arş. Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak./İktisat Böl./İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD

201806

Arş. Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak./İşletme Böl./Yönetim ve Organizasyon ABD

201807

Arş. Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak./Maliye Bölü./Mali İktisat ABD

201808

Arş. Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak./Maliye Böl./Maliye Teorisi ABD

201809

Arş. Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak./Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl./Hukuk Bilimleri ABD

201810

Arş. Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak./Uluslararası İlişkiler Böl./Devletler Hukuku ABD

201811

Arş. Gör.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Sosyoloji Böl./Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD

201812

Arş. Gör.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Tarih Böl./Yakınçağ Tarihi ABD

201813

Arş. Gör.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Tarih Böl./Yeniçağ Tarihi ABD

201814

Arş. Gör.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Türk Dili ve Edebiyatı Böl./Yeni Türk Dili ABD

201815

Arş. Gör.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Türk Dili ve Edebiyatı Böl./Yeni Türk Edebiyatı ABD

201816

Arş. Gör.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak./Bilgisayar Mühendisliği Böl./Bilgisayar Bilimleri ABD

201817

Arş. Gör.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak./Bilgisayar Mühendisliği Böl./Bilgisayar Donanımı ABD

201818

Arş. Gör.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak./Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Böl./Elektronik ABD

201819

Arş. Gör.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak./Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Böl./Kontrol ve Kumanda Sistemleri ABD

201820

Arş. Gör.

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak./Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl./Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD

201821

Arş. Gör.

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak./Yönetim Bilişim Sistemleri Böl./Yönetim Bilişim Sistemleri ABD

201822

Arş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fak./Sağlık Yönetimi Böl./Sağlık Yönetimi ABD

201823

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

Adalet MYO/Hukuk Böl./Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Pr.

201824

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

Bandırma MYO/Bilgisayar Teknolojisi Böl./Bilgisayar Programcılığı Pr.

201825

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

Bandırma MYO/Muhasebe ve Vergi Böl./Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr.

201826

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

Erdek MYO/Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Böl./Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr.

201827

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

Gönen MYO/Bilgisayar Teknolojisi Böl./Bilgi Güvenliği Teknolojisi Pr.

201828

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

Manyas MYO/Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Böl./İş Sağlığı ve Güvenliği Pr.

201829

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

Manyas MYO/Pazarlama ve Reklamcılık Böl./Medya ve İletişim Pr.

201830

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

Sağlık Hizmetleri MYO/Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/Optisyenlik Pr.

201831

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

Sağlık Hizmetleri MYO/Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/Optisyenlik Pr.

201832

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

Sağlık Hizmetleri MYO/Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr.

201833

Öğr. Gör. (Zorunlu Ortak Ders)

Rektörlük

201834

Öğr. Gör. (Zorunlu Ortak Ders)

Rektörlük

201835

Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)

Rektörlük

 

 

 

201837

Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)

Rektörlük

201838

Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)

Rektörlük