06 Ağustos 2019

Gösterim: 2671

11.07.2019 Tarihli Öğretim Elemanı (Arş.Gör., Öğr.Gör.) İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz çeşitleri Birimlerine öğretim elemanı (Öğr. Gör. (Ders Verecek) ve Arş. Gör. ) alımına ilişkin 11 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede ve Üniversitemiz internet sayfasında duyurulan öğretim elemanı kadrolarına ait Nihai Değerlendirme Sonuçları ilan edilmiş olup sonuçlara aşağıdaki dosyalardan erişilebilmektedir.

 

Atanmaya hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 23 Ağustos 2019 tarihi mesai bitimine kadar atanmaya hak kazandıkları Birime şahsen veya posta ile teslim etmek zorundadır.

 

Atanmaya İlişkin Gerekli Belgeler:

1-) Atanma Talep Dilekçesi

2-) Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri (Lisans ve varsa Lisansüstü) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı denklik belgesi)

3-) Lisans Transkripti (Aslı) (ve varsa Lisansüstü)

4-) Öğrenci Belgesi (Aslı) (varsa)

5-) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı

6-) Askerlik Şubesinden Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Erkek adaylar için)

7-) 8 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)

8-) İkametgah

9-) Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)

10-) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.) (Tıklayınız)

11-) Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır) (Tıklayınız)

12-) Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. Kurumlarının Personel/İnsan Kaynakları Biriminden temin edilebilir.)

13-) Tecrübe Belgeleri ve SGK dökümü (Islak imzalı ve kurumsal kaşeli)(varsa)

 

-Onaylı ve/veya ıslak imzalı istenen belgelerde Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.

-Belgelerin herhangi bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir.

-Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.

-Başvuru sırasında istenen şartlarda belge gönderilmesi durumunda istenen belgenin yeniden teslim edilmesine gerek bulunmamaktadır.

-Teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.

-Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

İlan Sıra

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı(ABD)/Pr.

ÖE201912

Arş.Gör.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD

ÖE201913

Arş.Gör.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat Böl.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD

ÖE201914

Arş.Gör.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Coğrafya Böl.

Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD

ÖE201915

Arş.Gör.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Sanat Tarihi Böl.

Genel Sanat Tarihi ABD

ÖE201916

Arş.Gör.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Tarih Böl.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD

ÖE201917

Arş.Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Yazılım Mühendisliği Böl.

Yazılım Mühendisliği ABD

ÖE201918

Arş.Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

Beslenme Bilimleri ABD

ÖE201919

Arş.Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl.

Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD

ÖE201920

Arş.Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik Böl.

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD

ÖE201921

Öğr.Gör. (Ders Verecek)

1

Gönen MYO

Bilgisayar Teknolojileri Böl.

Bilgisayar Programcılığı Pr.

İlgililere duyurulur.