Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Başvuruları

Kısmi zamanlı olarak 01/03/2018 tarihinden 31/05/2018 tarihine kadar çeşitli Birimlerde saat başı brüt 8,50 TL ücretle, günlük en fazla 5 saat, haftada en fazla 15 saat ve aylık toplamda 60 saati geçmemek üzere, çalışmak isteyen öğrenciler 16/02/2018 tarihi mesai bitimine kadar istedikleri ilgili birimlere gerekli belgelerle başvuruda bulunabilirler.