Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneği Sonuç Listesi

Üniversite Adı Kuruluş Tarihi Öğretim Elemanı Sayısı
(31/12/2017)
Akademik Teşvik Ödeneği Alacak
Öğretim Elemanı Sayısı
Oran (%)
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 23 Nisan 2015 194 78 40,2

 

 

 

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneğinden Yararlananların Unvanlara Göre Dağılımı 2018

UNVAN Toplam Sayı 
(31/12/2017)
Akademik Teşvik Ödeneğinden
Yararlananların Sayısı
Oran (%)
Profesör 11 8 72,7
Doçent 15 13 86,6
Yardımcı Doçent 54 34 62,9
Öğretim Görevlisi 36 9 25,0
Okutman 16 - -
Araştırma Görevlisi 58 14 24,1
Uzman 4 - -
TOPLAM 194 78 40,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Aralık 2016 tarihinde 29935 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği hükümleri gereğince Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından Rektörlüğümüze gönderilen başvuru dosyaları ve değerlendirme kararları incelemiş olup söz konusu Akademik Teşvik Ödeneği Sonuç Listesinin ekte belirtilen şekilde kabulüne karar verilmiştir.

 

 

NOT: Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına karşı 29 Ocak-02 Şubat 2018 tarihleri arasında yazılı olarak Rektörlük Evrak Kayıt birimine itiraz edilebilir. İtirazlara ilişkin Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonun vereceği kararlar kesindir.

 

Akademik Teşvik Ödeneği Sonuç Listesi için TIKLAYINIZ.