2018 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’nun 22/12/2017 tarihli toplantısı ile “2018 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi”nin aşağıda belirtilen şekilde oluşturulması uygun görülmüştür.

 

Prof. Dr. Alpaslan SEREL

Komisyon Başkanı